Lidé

Naši zastupitelé a další spolupracovníci

Miroslav Malina

starosta, člen Redakční rady

Josef Malý

zastupitel, předseda Komise stavební a dopravní, OSVČ

Prom. ped. Martin Cutych

zastupitel, předseda Komise školské a sportovní, bývalý předseda Redakční rady, pedagog

Jaroslav Vokáč

bývalý zastupitel a člen Kontrolního výboru, důchodce

Ing. František Křivánek

místostarosta, bývalý předseda Finančního výboru, technik-elektro

Miloslav Hofman

zastupitel, člen Komise školské a sportovní, tiskař

Lenka Nikodýmová

radní, členka Komise školské a sportovní, ředitelka MŠ Bílenecké náměstí

Jan Vokurka

radní, předseda Kontrolního výboru, předseda Komise životního prostředí, OSVČ

Mgr. Pavel Richter

zastupitel, člen Kontrolního výboru, OSVČ

Jiří Palma

kandidát do Zastupitelstva, důchodce

PhDr. Věra Doušová

radní, předsedkyně Finančího výboru a Komise kulturní a sociální, ředitelka neziskové organizace

Alžběta Kalendová

kandidátka do Zastupitelstva, členka Komise kulturní a sociální, studentka

Ing. Jindřich Novák

kandidát do Zastupitelstva, ekonom a ekolog

Stanislav Hloušek

kandidát do Zastupitelstva, drobný živnostník

Miroslav Hlavatý

kandidát do Zastupitelstva, podnikatel