Starosta Malina: Kvalitní školy a bezpečná hřiště jsou pro nás prioritou

Včera se v Chaberském dvoře uskutečnil diskusní večer s občany, na kterém jsem přednesl informaci o stavu a budoucnosti zdejších škol, aktualitách k hřištím a sportovištím a odpověděl jsem také na mnoho skvělých otázek. Ústřední informací bylo představení projektu k dostavbě základní školy, protože tlak na rozšiřování kapacity se pochopitelně s počtem přibývajících obyvatel zvyšuje.

Od zahájení příprav v roce 2011 se nám na záměr dostavby podařilo z různých zdrojů získat přes 66 milionů korun! Některé peníze již byly v průběhu času investovány do vypracování projektu nebo zbudování nové, plynové kotelny a topné soustavy s dostatečnou kapacitou pro celou dostavbu. Proběhly přípravné a průzkumné zemní práce, všechna potřebná povolení jsou vyjednána a letos se blížíme do finále.

Předpokládaná výše nákladů na technické křídlo je kolem 75 milionů korun. Aktuálně disponujeme získanými více než 53 miliony a podle vysoutěžené ceny realizace počítáme s možností úhrady zbylé částky z vlastní finanční rezervy a také aktivně jednáme o spolupráci s magistrátem. Nyní jsme zahájili přípravu výběrového řízení na dodavatele, které by mělo proběhnout v letošním roce, a v létě příštího roku by mohla být nezbytná první etapa dostavby základní školy dokončena, aby mohly plynule začít přípravné práce na té druhé.

V navazující části setkání jsem se zaměřil na volnočasové aktivity dětí i dospělých. Nejednou jsem se zmiňoval o radosti, kterou nám přineslo dokončení multifunkčního sportoviště u základní školy, nově také vyčištění a nalajnování vedlejšího betonového hřiště nebo nedávná výstavba fitparku v Klášterecké ulici.

Díky rozhodnutím Rady MČ a aktivitám Jana Vokurky jako předsedy Komise životního prostředí jsou nyní průběžně rekonstruována dětská hřiště ve správě MČ. A nejde zdaleka jen o nové nátěry po zimě a utažení povolených šroubů. V plánu je toho mnohem víc. Jak včera večer doplnil radní Vokurka, již byl na dětském hřišti u školky Beranov instalován nový hrad se skluzavkami, čeká se na dodání dalších hracích prvků pro ostatní lokality a rádi bychom zvýšili bezpečnostní opatření hřiště na Bíleneckém náměstí.

V Chabrech ale můžete sportovat v každém věku, možností zde máme spousty. Ať už je to fotbalový oddíl mládeže a dospělých, místní Sokol, TJ ZŠ Chabry nebo jiná soukromá sportoviště, lze si zde zahrát klasický i stolní tenis, zahrát si volejbal, zacvičit si na venkovních fitness prvcích, vyrazit na kola nebo na in-line brusle.

Děkuji všem, kteří se včerejšího příjemného posezení zúčastnili a těším se brzy na další setkání.

Miroslav Malina, starosta MČ Praha-Dolní Chabry