Přidělili jsme další peníze na hřiště, chodníky i vzdělávání

Na včerejším 23. zastupitelstvu jsme přijali do rozpočtu skoro 60 milionů korun. Dvě třetiny celkové sumy jsou ponechané účelové dotace z minulosti, 15 milionů je nově získaná podpora na dostavbu základní školy a další statisíce jsou příjmem z hracích automatů a podporou do oblasti vzdělávání.

V souvislosti s pracemi na inženýrských sítích v rámci tzv. záborů získala MČ milion korun, který jsme rozdělili na kompletní rekonstrukci dětského hřiště v parku pod základní školou, vybudování fitparku ve stejném místě a další nutné opravy hřišť včetně čištění chodníků od plevele, opravu hřbitova nebo nové vybavení mobiliáře odpočinkových zón.

Psali jsme: Jan Vokurka: Péče o dětská hřiště v Dolních Chabrech

Dalším tématem, kterému jsme se během večera věnovali, bylo stanovení postupu k návrhu Metropolitního plánu. Do konce června ho představíme veřejnosti a nejpozději do 26. července k němu musíme podat případné připomínky.

V rámci programu zasedání jsme projednali petici zabývající se komunikací V Kratinách a vzali ji na vědomí. Odsouhlasili jsme závěrečný účet za rok 2017 včetně souvisejících dokumentů a stanovili počet zastupitelů pro další volební období 2018 až 2022 shodně se současným na patnáct členů.

Nepříliš složité rozhodnutí bylo přijetí daru pozemku na fitpark v Klášterecké ulici do vlastnictví městské části, za což se dostalo rodině Malých nejen mého osobního poděkování.

Miroslav Malina, starosta MČ Praha-Dolní Chabry