Kdo dostaví základní školu? Začínáme s výběrem

Přestože se to může jevit jako ještě dlouhá cesta, učinili jsme na Radě MČ důležitý krok. Na zasedání 28. června 2018 jsme vybrali kancelář Frank Bold, kterou jsme pověřili organizací výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dostavby Základní školy Spořická.

Z dotačních titulů jsme během posledních let získali 53 milionů korun a máme stavební povolení. Soutěž na zhotovitele I. fáze dostavby určí celkovou výši nákladů odhadovaných kolem 75 milionů korun. Podle toho máme na zbývající částku připravené finance z rezervy MČ a vyjednanou možnost případné půjčky z pražského magistrátu.

Vlastní realizace stavby bude organizačně velice náročná vzhledem k nutnosti zachování provozu školy. Severní přístavba šaten, kuchyně a tělocvičny je však vzhledem ke stávajícím podmínkám ve škole zcela nezbytná. Vše tak jde podle plánu a rok dokončení 2019 se jeví čím dál reálnější.

Miroslav Malina, starosta MČ