Představujeme kandidáty: JUDr. Petr Malý

Advokát, partner Advokátní kanceláře Scholz & Malý, ale hlavně zodpovědný občan Dolních Chaber.

Jste zkušený advokát s bohatou právní praxí, ale rozhodl jste se věnovat komunální politice a kandidovat za Volbu pro Chabry. Není to trochu mimo váš obor?

Na úvod je třeba říci, že nejde o obor. Málokterý kandidát se může považovat za profesionálního politika. Naopak, v komunální politice se pohybují lidé nejrůznějších profesí s různou úrovní zkušeností, a tím je politika na komunální úrovni velice pestrá a zajímavá. V rámci své advokátní praxe jsem navíc řešil celou řadu kauz, jejichž účastníky byly obce, které naše advokátní kancelář zastupovala. Ve skutečnosti tak mám ke komunální politice velice blízko. Navíc není žádným tajemstvím, že členové naší rodiny se na chodu Dolních Chaber podíleli v podstatě odjakživa.

Jaký je hlavní důvod vaší kandidatury?

Na to je těžké odpovědět, protože těch důvodů je celá řada. Hlavním důvodem je pro mě ale snaha podílet se na pozitivním ovlivňování dění v naší obci a ochrana zájmů jejích obyvatel. Svou roli jistě sehrála i potřeba ulevit mému otci, který se náročné práci pro Dolní Chabry věnuje od 90. let. Moje rodina je s Dolními Chabry spojena po staletí, vždyť naše kořeny zde sahají skoro 400 let nazpět. A to bezpochyby zavazuje. Můj pradědeček byl starostou obce, naše rodina dlouhá léta vedla kroniku Dolních Chaber, podílíme se na údržbě chaberského kostela a materiálně podporujeme dění v obci v různých oblastech. Chci na těchto příkladech ukázat, že nezištná podpora vlastní obce a zájem o věci veřejné patřily v naší rodině vždy mezi základní hodnoty a v tomto duchu jsem byl vychován i já. A proto kandiduji.

Nebojíte se, že právě to dlouhodobé spojení vaší rodiny s veřejným děním v Dolních Chabrech mohou někteří lidé vnímat negativně?

Víte, jsou situace, se kterými člověk nic nezmůže, i kdyby se na hlavu stavěl. Když nesete vlastní kůži na trh, vždy musíte počítat s tím, že na vás někdo začne nasazovat. Tak to bylo, je a bude a k veřejnému životu to prostě patří. Za ty roky mám s ataky vůči mé rodině bohaté zkušenosti, a i když některé z nich byly hodně za hranou, nezbývalo, než se proti nim obrnit a jít dál. Staré přísloví „kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde“ v politice platí víc než kde jinde. Zkrátka, kdo chce škodit, bude škodit i nadále. Věřím ale, a v životě jsem se mnohokrát přesvědčil, že většinou nakonec zvítězí zdravý rozum. A když odvedete maximum práce a naplníte očekávání těch, kteří vám věří, v dobrém se vám to vrátí.

Co si v případě volebního úspěchu osobně kladete za váš hlavní cíl? V jaké oblasti si představujete svojí realizaci?

V první řadě chci navázat na úspěšnou činnost dosavadního vedení radnice včetně mého otce, díky kterému jsou Chabry kvalitním a trvale vyhledávaným místem pro život. Jako konkrétní příklad výrazného zlepšení životního prostředí a tím i života v obci, je trvalé uzavření chaberské skládky, při němž hrál velmi podstatnou roli právě můj otec, Josef Malý. Přeměna skládky na veřejně přístupný golfový areál, která v současnosti probíhá, je krásným příkladem toho, že kde je vůle, je i cesta. Vždyť zdraví máme jenom jedno, a dopady poškození životního prostředí se týkají nás všech. Proto si i já kladu za jeden z hlavních cílů usilovat o zamezení výstavby jižní varianty SOKP, protože tato varianta by degradovala život v Dolních Chabrech na úroveň života v průmyslové zóně. Další, pro Chabry zásadní problémy, kterým bych se rád věnoval, jsou hrozící rozšíření Ďáblické skládky směrem k Dolním Chabrům a řešení jejich neúměrné dopravní zátěže způsobené automobily ze Středočeského kraje. Obojí může velice negativně ovlivnit život v naší obci na dlouhé roky dopředu. Věřím, že díky mým profesním zkušenostem a znalostem mohu nabídnout dostatek potřebných nástrojů, jak tyto problémy pomoci řešit.