Představujeme kandidáty: Miroslav Malina

Osm let je starostou naší městské části, aktivně bojuje za výstavbu silničního okruhu v regionální variantě a je jedním z původců myšlenky prodloužení tramvajové tratě přes Dolní Chabry.

V Dolních Chabrech žijete přes 60 let. Jak se za tu dobu proměnily?

Změnily se samozřejmě hodně. Přibylo výstavby, zhoustla doprava, ale nejdůležitější a nejmarkantnější změny se staly v lidech samotných. I když se dlouhodobě snažíme, aby byly Dolní Chabry vnímány jako – v dobrém slova smyslu – vesnice nebo alespoň městská část vesnického typu, Chabry a jejich sociální klima se změnily. Vidět je to především na mezilidských vztazích. Lidé již nejsou zdaleka v takovém osobním kontaktu, jako tomu bylo dříve. Jsou uzavřenější, odtažitější, lhostejnější. Razantně se změnilo i chování ve veřejném prostoru, kde vesnickou přímost a selský rozum nahradily zvyky z vysoké politiky. Já ale pevně věřím, že se nám tenhle problém podaří zdolat a Dolní Chabry v tom půjdou příkladem i ostatním obcím, kde se potýkají se stejnými problémy.

Dá se s tím tedy podle vás ještě něco dělat? Vím, že se mezi Chaberáky často pohybujete a o tomto problému diskutujete.

Určitě dá, to bych tu jinak nebyl. Důležité bude zejména zapojení občanů do každodenního dění v naší obci. Musíme v lidech vzbudit zájem! Často chodím s vnuky na hřiště, projet se na bruslích nebo se jen tak bavím s lidmi před úřadem. Vždycky je rád vyslechnu, protože mě zajímá, jak se na Chabry dívají oni. Jestli někoho něco trápí, řekněte nám to! Jedině díky vzájemné komunikaci můžeme problémy pojmenovat a po té je i odstranit. Za každý názor jsem nesmírně rád a vážím si těch, kteří se zajímají.

Daří se pracovat také na infrastruktuře městské části?

Stěžejním problémem, kterému se hodně věnuji, je otázka školství a s ní spojená dostavba chaberské základní školy. I když jsme malá městská část s omezenými prostředky, podařilo se nám během pár let získat přes padesát milionů na dostavbu. Jednání to byla opravdu dlouhá a složitá, ale peníze konečně máme a věřím, že již budou brzy použity. Máme hotový projekt dostavby, stavební povolení bylo vydáno, takže zbývá jen vybrat generálního dodavatele stavby a můžeme začít stavět. Škola a její žáci již rozšíření opravdu potřebují.

A co doprava? Sám bydlíte na vytížené Ústecké, proto se tolik zajímáte o silniční okruh?

O silniční okruh se nezajímám primárně kvůli Ústecké, té se to zřejmě příliš nedotkne, ať již bude výsledek s okruhem jakýkoliv. Ústecká bude využívána pro příjezd do Prahy ze severu asi vždy. O problematiku okruhu se zajímám zejména proto, že se dotýká opravdu každého občana Dolních Chaber, lhostejno ve které části právě bydlí. Ale nejde jen o chaberské občany! Bojem za prosazení regionální varianty pomáháme i dalším regionům a obcím, v jejichž bezprostřední blízkosti by měl okruh vést.

Pomůže Dolním Chabrům prodloužení tramvaje z Kobylis?

Jsem přesvědčen, že prodloužení tramvajové tratě přes Dolní Chabry pro nás bude velice významný počin s jednoznačně pozitivními dopady. Nejčerstvější informace z magistrátu naznačují, že by se tento projekt mohl v dohledné době opravdu realizovat. Nebude to samozřejmě jen o výstavbě tramvajové trati jako takové. Spolu s ní musí vzniknout opravdu funkční záchytná parkoviště, která cestujícím nabídnou takový komfort, že budou tramvajové spojení rádi využívat. To znamená, že tato parkoviště budou mít nejen dostatečnou kapacitu, ale budou i blízko jednotlivým zastávkám. Prostě a jednoduše, aby člověk jen zamknul vůz a po pár krocích seděl v tramvaji. Samozřejmostí jsou i krátké intervaly mezi jednotlivými spoji. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že tramvaj je pro mě výborný dopravní prostředek. Jezdím často na magistrát a sedmnáctka z Kobylis je pro to
ideální věc.

A co ti, kteří se obávají hluku a nepohodlí?

Tyto obavy mohu myslím lehce rozptýlit. Tato tramvajová trať bude postavena za použití nejmodernějších technologií respektujících nejpřísnější hygienické normy. A dnešní
moderní soupravy jsou opravdu extrémně tiché. Dnešní technologie používané při budování tramvajového svršku i samotných kolejových souprav se posunuly úplně jinam, než jsme byli do nedávna zvyklí. Další věc je, že provoz do Zdib v nočních hodinách bude realizován spíše dopravou autobusovou.

Více o našem volebním programu ZDE.

Co očekáváte od nadcházejících komunálních voleb?

Asi nejvíc si přeji, aby se po volbách vytvořila na půdě radnice taková atmosféra, která umožní všem zastupitelům normální vzájemnou komunikaci, jež bude základem pro efektivní a nekonfliktní řízení rozvoje městské části. Aby vznikla atmosféra, ve které nebude místo pro osobní napadání a osočování, a ve které bude hrát prim společný zájem nás všech.