Představujeme kandidáty: Prom. ped. Martin Cutych

Profesí pedagog, pracuje již dvacet čtyři let v zájmu chaberské školy, bývalý aktivní sportovec, muzikant, zastupitel s mnohaletou zkušeností v komunální politice, především člověk se svými přednostmi i chybami.

Jaký je Martin Cutych člověk?

Těžká otázka. Není vůbec jednoduché definovat, dokonce hodnotit sám sebe. Nemyslím, že bych byl něčím výjimečný. Jsem obyčejný člověk, který se snaží žít v souladu se svým svědomím. K životu přistupuji věcně s vědomím povinnosti a odpovědnosti. Na svět a dění kolem sebe pohlížím spíše konzervativním pohledem, a tak, když se pro něco rozhodnu, jsem dané věci věrný.

V určitém životním období jste do svého profesního a soukromého života vpustil i paní politiku. Otázka se nabízí sama: co vám dala a co vzala?

Obojí. Vzala mi klid a pohodu, možná určité iluze o lidech. Život s ní vyžaduje hroší kůži, a pokud ji nemáte, je vám někdy hodně nepříjemně. Přesto je více toho, co mi politická zkušenost dala. Pochopil jsem, že věci jsou daleko komplikovanější než se mohou jevit průměrně informovanému občanovi. Dnes už vím, že kritizovat nebo slibovat snadná a rychlá řešení není nic těžkého. Uvádět sliby ve skutečnost je podstatně náročnější. Nemám nic proti kritice, a pokud je oprávněná, přijímám ji jako důležitou reflexi. Plané sliby založené na hrubé neznalosti té které věci vyloženě nesnáším. Většina věcí se zkrátka nedá udělat prostě. Jako učitel se nemohu ubránit jistému srovnání politiky se školou: učitel stejně jako politik nese vždy svou kůži na trh. Autoritu si získá tím, že je spravedlivý, věrohodný a říká dětem pravdu. Myslím si, že by toto mělo platit i pro dobré politiky.

V letošních volbách kandidujete již potřetí. Co způsobilo, že jste se znovu rozhodl vstoupit do místní politické arény? Oba víme, že je někdy za hranou slušnosti.

Před lety jsem do chaberské politiky vstoupil hlavně kvůli škole. Její dostavba byl můj základní motiv. Mnohé kroky se zpočátku vyvíjely slibně a společně se nám podařilo udělat kus poctivé práce. Ve chvíli, kdy už bylo zahájení dostavby na dosah, vyvolala současná opozice referendum. Nebojím se říci nešťastné referendum. Otázky byly záměrně formulovány tak, aby odpovídaly jejich předcházející dezinformační kampani, která myslím zmátla občany. Tehdy jsme se snažili (dnes je mi jasné, že naše úsilí bylo nedostatečné) vysvětlit občanům, jak se věci opravdu mají. Věřil jsem, že když nám ve volbách projevilo důvěru tak vysoké procento Chaberáků, budou titíž lidé věřit naší, nikoli opoziční verzi. Mýlil jsem se. Výsledek referenda byl pro mne velkým zklamáním. Ne proto, že občané projevili svou vůli, ale proto, že jsem v tu chvíli pochopil, jak snadno lze veřejné mínění zmanipulovat. Přiznám se, že to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem si začal pohrávat s myšlenkou, že politiku definitivně opustím a budu si užívat klidu jako ostatní. Postupně jsem ale došel k závěru, že bych ztratil víru ve slušnou a pravdivou politikou, díky které lze stále realizovat dobré věci pro lidi. Proto jsem se rozhodl, že „Volbu pro Chabry“ opět podpořím.

Vaši profesní kolegové o vás mluví jako o rovném, nekonfliktním, spolehlivém a zásadovém člověku. S jakou vizí ve prospěch nás občanů jdete do letošních voleb?

Jak už jsem řekl, stále věřím ve slušnou a pravdivou politiku. Jsem přesvědčen, že v minulém i tomto funkčním období naše městská část fungovala dobře. Neříkám, že bez chyb.
Pokud kdokoli porovná náš volební program s realitou, vidí, že se ho z velké části podařilo naplnit. Pravda, nová škola sice nestojí, ale věci se v poslední době posunuly hodně kupředu a zdá se, že se i tento velmi náročný úkol podaří dokončit. Přál bych si, aby se i nadále v Chabrech žilo dobře a občané byli spokojeni. Mou vizí je obecní politika, která nerozděluje, nýbrž stmeluje. Politika, která funguje jaksi samozřejmě a v občanech vytváří pocit pohody.

Více o našem programu najdete ZDE.

Každý politik by měl znát problémy svých sousedů a vědět, kde je tzv. tlačí bota. Myslíte si, že pozitivním myšlením a slušným přístupem lze ovlivnit veřejné věci správným směrem?

Ano, znovu opakuji: slušný přístup a s ním i pozitivní myšlení považuji za zásadní. Pokud na tyto zásady rezignujeme, veřejné věci se sice někam posunou, ale rozhodně ne výš. Bojím se toho, co vidíme v celostátní politice. Akce vyvolává reakci. Pokud na hrubost reagujete slušně, hrubost zvítězí. Pokud na hrubost reagujete hrubě, můžete zvítězit, ale prostředí postupně hrubne. A k té první části otázky. Problém je v tom, že každého tlačí bota trochu jinde. Co jednomu vadí, druhého nechává v klidu; o co usiluje první, druhý považuje za nepodstatné. Politici, a zejména na komunální úrovni, by měli požadavky občanů odpovědně vyvažovat a sledovat přitom dlouhodobé zájmy dané lokality. Myslím, že právě schopnost politika převzít odpovědnost je jedním ze základních principů zastupitelské demokracie, ve které se pohybujeme.