Odpověď MUDr. Závitkovskému na jeho sdělení, že se nechce účastnit žádné debaty před veřejností

Vážený pane doktore Závitkovský,

děkuji Vám za Vaši odpověď, chvílemi jsem se již obával, že žádná nepřijde. Ve Vašem textu mi vytýkáte, že jsem Vás prostřednictvím ironie zesměšnil. Mrzí mě, že to takto vnímáte, avšak pokud se tak stalo, pak se obávám, že tento důsledek způsobil především Váš článek samotný a nikoliv to, že jsem poukázal na kvalitu jeho obsahu. Ostatně Vaše odpověď se již k údajným zásadním problémům Chaber překvapivě vůbec nevyjadřuje, pokoušíte se ohrazovat jen výpady vůči mé osobě a nereagujete ani na žádný z konkrétních argumentů, které doložitelně vyvrací jednotlivé body Vašeho článku (ty jste navíc přestal prezentovat jako fakta a v odpovědi je nově označujete čistě jako „Váš pohled na věc“ – zde si čtenář nemůže nevzpomenout na podobné sousloví – „alternativní verze pravdy“). Pouze jako již mnohokráte v minulosti opakujete, že hnutí 18400.cz je souborem nepolitických občanů (pravděpodobně jste doposud neměl příležitost seznámit se se zakladatelským zápisem Vašeho hnutí, v němž jste si ujednali volební strategii). Dále jste ještě zdůraznil, že si vesnická politika nezaslouží takovýto typ předvolebního boje, zřejmě máte na mysli konfrontačního. Zde s Vámi naprosto souhlasím a mohu jen vyslovit politování nad tím, že se Vám tuto úvahu nepodařilo prosadit v rámci činnosti hnutí 18400.cz a neměl jste ji také více na zřeteli při sepisování alespoň některého z Vašich článků, které lze opravdu jen stěží označit za vzor smířlivého a nekonfliktního přístupu (např. „Kabaret jménem Volba pro Chabry“, ironická „Omluva starostovi Malinovi“, „Otevřený dopis starostovi Malinovi“ a řada dalších).

Z Vaší odpovědi si však přece jen jedno podstatné sdělení odnést mohu. V dopise uvádíte, že jste sice připraven si za svými názory stát, ve skutečnosti bohužel činíte pravý opak, diskuzi před veřejností se mnou odmítáte a své mimořádně kritické názory si veřejně obhájit nechcete. V odůvodnění tohoto svého postoje mě informujete, že se rozhodně nebudete účastnit něčeho jako debaty před prezidentskými volbami či debaty ve stylu Kotle. Tento Váš přístup je velice zarážející, jelikož je všem jistě velmi dobře známo, jak moc a často se hnutí p. Kasy rádo vůči svým oponentům dovolávalo veřejnosti a transparentnosti. A najednou, když se toto hnutí historicky poprvé ocitá v situaci, kdy by samo mělo něco vysvětlit a doložit, rázem se z dříve tolik oblíbené veřejnosti stává ošklivý Kotel. Vy jako osoba po celou dobu tak zdařile a intenzivně publikující přívaly kritiky na internetu a kandidát tohoto hnutí se ihned označíte za nepolitika a nejste připraven za přítomnosti veřejnosti o Vámi prezentovaných „problémech“ diskutovat. Chápu, že je mnohem komfortnější vznášet kritiku než si následně tyto své výpady zkoušet obhájit.

Vaše rozhodnutí mě nemile překvapilo, samozřejmě mi ale nezbývá nic jiného, než jej respektovat a smířit se tím, že Vás budu, stejně jako většina ostatních občanů, asi znát pouze z Vašich internetových příspěvků.

S pozdravem

JUDr. Petr Malý

Pozn.: Text odpovědi MUDr. Závitkovského byl zaslán e-mailem pouze jako neveřejný, tudíž jej bez souhlasu autora nepublikujeme.