Děti mají sportovat a lítat venku

A také potřebují hřiště, aby lítaly tam, kde mají. Proto od začátku roku pomáháme sportovcům tam, kde je třeba.

Zatím co dříve MČ přidělovala peníze sportovním oddílům pouze v případě že si o to oddíl požádal , Martin Knížek radní pro sport a zároveň místopředseda SK zvolil jiný postup. Sám aktivně se sportovci komunikuje, zjišťuje, co potřebují a radí jim, jak kromě příspěvku od obce získat například příspěvky i z Magistrátu hlavního města Prahy nebo z MŠMT.

Kromě toho sport v Chabrech podporuje také Zastupitelstvo a Rada městské části. Na předminulém zasedání Rady, které proběhlo 8. dubna, jsme schválili 30 000 Kč pro TJ Dolní Chabry na podporu rodin s dětmi a seniory a 2 000 Kč pro TJ Sokol jako příspěvek na Sokolský ples.

TJ Sokol v letošním roce dostala také 150 tisíc korun na opravu střechy. Ačkoliv byla budova pojištěná, pojistné krytí nestačilo na opravu v plné výši.

Na jednání Rady, které proběhlo 13. května, jsme schválili 50 000 Kč pro SK Dolní Chabry a 50 000 Kč pro TJ Sokol. Fotbalový klub dále potřebuje 100 tisíc korun na záchytné sítě za bránami a florbalisté při základní škole by měli radost z nových branek a mantinelů v hodnotě 60 tisíc korun. Tyto mantinely a branky bude po dohodě ZŠ sdílet s oddílem Black Angels který u nás vychovává florbalový potěr. Rada obě žádosti o příspěvky, pro fotbalisty i florbalisty, projednala a doporučila je Zastupitelstvu ke schválení.

Finanční prostředky městská část čerpá z části rozpočtu určené na podporu neziskovým organizacím. Máte návrh, co ještě v Dolních Chabrech chybí? Co by děti pro sportovní aktivity chtěly? Budeme rádi, když nám napíšete návrhy na náš Facebook https://www.facebook.com/VolbaproChabry.

Vaše Volba pro Chabry