Kůrovec v Chabrech? Les budeme obnovovat

Katastrofické umírání lesů už není jen vzdáleným problémem Šumavy a Krušných hor. Na kůrovce můžete narazit už i v Praze, třeba při procházce Drahaňským údolím. Na snímcích je zachycen stav porostu před několika týdny na obecním pozemku za čistírnou odpadních vod. Invaze dřevokazného hmyzu fatálně poškodila stromy v zadní části lesíku u retenční nádrže ČOV. Stav porostu je v našem intenzivním zájmu a na základě rozhodnutí dendrologa bude třeba pokácení a likvidace zasažených stromů. Podle rozsahu vykácených ploch bude rozhodnuto o náhradní výsadbě odolnějšími druhy dřevin.

MČ už k tomu podniká potřebné kroky a aktuálně v Komisi životního prostředí i v Radě MČ řešíme stav dřevin na dalších obecních pozemcích. Stromy na několika místech jsou staré, ve špatném zdravotním stavu a mohly by představovat potenciální riziko úrazu. Proto se na dřeviny zaměřujeme a zajistíme jejich obnovu v odpovídajícím rozsahu. Dostatek zeleně je naprosto zásadní nejen pro zachování rázu Dolních Chaber, ale i pro životní prostředí a zdejší ekosystém. Kromě záchrany lesíka u retenční nádrže ČOV proto aktuálně vytipováváme také další oblasti pro možnou výsadbu zcela nových dřevin.

.

Miroslav Malina