Polib a jeď. Dvě nová parkovací místa pro rodiče před školou.

Před základní školou v ulici U Václava se nám podařilo v rámci zvýšení bezpečnosti zřídit dvě parkovací místa pro rodiče, kteří vozí své děti do školy nebo je vyzvedávají. Označena jsou dopravní značkou K+R. Pro ty, kteří už máte řidičák nějakou tu dobu jako já, a trochu se podivujete, co tahle nová značka znamená, si dovolím malé vysvětlení. K+R je zkratka anglického kiss and ride, v překladu polib a jeď. Doslova jde tedy o místa pouze ke krátkému zastavení s rozloučením a vystoupením, eventuálně nastoupením, a urychlenému odjezdu. Prosím proto všechny řidiče, aby na vyhrazených místech dlouhodobě neparkovali a opravdu nechali vyznačené stání přístupné k jeho účelu, tedy hlavně pro bezpečné dopravení dětí rodiči do školy a jejich vyzvednutí ze školy.

Jan Vokurka