Přejeme všem mnoho nejen sportovních úspěchů, veselé Vánoce a šťastný nový rok

Asi se shodneme, že sportovat a vést k tomu i své děti, je super. I pro nás ve vedení obce to bylo celý rok prioritou. O mnoho snazší je to s kvalitním zázemím, které v Chabrech vůbec není na špatné úrovni. Vždycky ale může být ještě lepší. Snažíme se proto chaberským sportovním organizacím pomáhat v zkvalitňování poskytovaných služeb a podporujeme jejich aktivity.

Na zastupitelstvu jsme všemi hlasy VpCh rozhodli o žádosti fotbalistů přispět 50 000 na energie a 50 000 na úpravu hřiště a o návrhu Martina Knížka darovat Sokolu příspěvek 100 000 na úhradu energií za celý rok. V součtu rovných 200 000 korun do chaberského sportu.

Děkujeme všem, kteří pro oba tyto návrhy také zvedli ruku.

Sport podporujeme dlouhodobě. V minulosti jsme ve vedení obce finančně podpořili výstavbu nových fotbalových kabin, vybudovali dva fitparky, nové dětské hřiště a dvě zrekonstruovali, kompletně jsme obnovili sportoviště u základní školy, přispěli jsme na vybavení florbalistům a TJ ZŠ Chabry nebo na rozvoj Sokola.

Není toho málo a naši podporu budou mít malí i velcí sportovci jak v roce 2020, tak v těch dalších. Chabry si kvalitní zázemí pro sport určitě zaslouží.

Přejeme všem Chaberákům mnoho úspěchů, nejen těch sportovních, veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Vaše Volba pro Chabry