Angličtina na základní škole jako polistopadová novinka? V Chabrech ne!

Výuka angličtiny vstoupila do našich základních škol po listopadové revoluci. Byl to logický krok, reagující na změnu orientace naší společnosti k demokratickým hodnotám. Ty představují především anglicky mluvící státy.

V minulém období byla povinná angličtina výsadou jen některých středních škol. Chaberská základka byla ovšem jednou z pověstných bílých vran. Bezprostředně před rokem 1968 se vyučovala také zde. Jako nepovinný předmět ji vyučovala paní učitelka Jitka Nápravníková. S jejím odchodem na jinou školu (1968) bohužel předmět skončil. Přesto nás celý následující školní rok v rámci přípravy na střední školy učila ve svém soukromém bytě. Za všechny spolužáky bych jí moc rád poděkoval.

Jsem přesvědčený, že naše základní škola má i dnes vysokou úroveň. Zahájení dostavby umožní zařadit se v blízké budoucnosti na špičku pedagogické práce. Učitele na to určitě máme a nyní přibudou i potřebné prostory.

Na fotografii je má třída s třídní učitelkou Jitkou Nápravníkovou. Polovina dětí byla tehdy ze Zdib a Veltěže. Chaberská škola takto vypomáhala nedostatečným kapacitám školních zařízení v okolí, a to v určitém období i dětem z Čimic. Vlastní budova byla dimenzována skutečně velkoryse, včetně kabinetů a dalšího zázemí. Výstavba byla bohužel přerušena a ani po skočení války nebyla v „budovatelském období“ dokončena. Z toho vyplynul asi jediný vážný nedostatek – absence tělocvičny. Výuka tělesné výchovy tak probíhala pro 1. stupeň v jedné ze tříd, pro 2. v místní sokolovně. Šatna, třebaže provizorní, dřevěná přístavba školy, sloužila více než 50 let.

Miroslav Malina