Jarní počasí vyhnalo křivatce do květu

Naše chaberská přírodní rarita, kolonie křivatců už začala kvést. Je to časný začátek ale kupodivu nikoliv rekordní. V minulosti byly kytky téměř zdecimované souvislým porostem agresivních náletových dřevin, především akátů. Díky práci Komise životního prostředí a soustavné likvidaci těchto nepůvodních druhů se tyto vzácné suchomilné rostliny nyní těší velice dobré kondici a každoročně je na jaře můžeme obdivovat. Vyskytují se pouze na několika místech. Jsou tak vázané na své přírodní stanoviště, že pokusy o přesazení vždy vedou k uhynutí rostliny.

Miroslav Malina