Stavba školy pokračuje dle plánu

Práce v interiérech stávajících budov školy jsou prakticky ukončeny. Výjimku představuje pouze vestavba nové třídy do podkroví historického objektu. Nejvýraznejší změnou jsou zcela nová sociální zařízení. Mají účelnější uspořádání a výbavu v souladu se současnými požadavky. Rekonstrukcí prošly také veškeré sítě a instalace.

Třídy i chodby mají nové podhledy a osvětlení. Dokonalé omítky a výmalby už jsou samozřejmostí.

  Objekt nových šaten již prošel kontrolou a slouží nyní jako výdejna jídel. Hlavní vstup do školy se i přes barikádu vybavení staveniště stal dominantním prvkem západní fasády. Zateplení objektu „B“ již bylo dokončeno a nyní probíhá instalace polystyrénového pláště na původním objektu „A“.

 Novostavba jižního křídla má již definitivní tvar. Byly realizovány interiérové příčky a v současnosti probíhá instalace oken. Před dokončením jsou skladební vrstvy střechy.

  Zásadní změny jsou již viditelné i na objektu stravování a tělesné výchovy. Tady budou realizovány nejrozsáhlejší změny. Stávající sál dostal novou konstrukci zastřešení a bylo ukončeno založení přístavby nové kuchyně a druhé tělocvičny. Současně vznikne propojovací schodiště do původní budovy a vybudován bude také osobní výtah.

Volba pro Chabry