Strategický plán představuje dlouhodobou vizi rozvoje Dolních Chaber
Jak jistě víte, dne 14.10.2021 proběhlo první veřejné představení takzvaného Strategického plánu naší MČ. O jeho vytvoření jsme společně, tedy VPCH s ODS rozhodli již v roce 2019, kdy se také začaly sbírat podklady.

 

O co se ale vlastně jedná?

Strategický plán představuje ucelenou vizi dlouhodobého rozvoje naší MČ. Jde o dokument, ve kterém je zachycena možná budoucí podoba a rozvoj Dolních Chaber. Je vytvářen na základě posouzení odborníků, ale i podnětů samotných občanů MČ. Nejedná se o žádný závazný dokument, dle kterého by se musel řídit např. stavební či jiný úřad, má sloužit hlavně samotné obci.

Ve Strategickém plánu jsou zachyceny především investiční záměry naší MČ, a to na několik let dopředu. V plánu je koncepčně zaneseno a posouzeno celé území MČ a jednotlivé záměry jsou plánovány tak, aby zapadaly do celkového konceptu a jejich načasování dávalo pro MČ co největší smysl. Pečlivé naplánování a odůvodnění záměrů nám pomůže např. i při získávání dotací či sestavování rozpočtu a řešení dalších návazností. 💸Peníze se tedy nebudou investovat náhodně, ale dle koncepčního plánu. Dále pak díky Strategickému plánu budeme například schopni rámcově odhadnout, kolik do Chaber přibude občanů, když se zastaví některý z místních stavebních pozemků a jak to ovlivní dopravu nebo kapacitu škol či školek.

Strategický plán zároveň zohledňuje i návrhy Vás, občanů, a to ať již na nová společenská a kulturní centra, cyklostezky, konání trhů či potřebu navýšení počtu bankomatů. Právě proto byl jedním z jeho nezbytných podkladů i dotazník, který byl prezentován jak na webu, tak facebooku a samozřejmě v Chaberském zpravodaji a díky kterému jsme od Vás tyto podněty postupně získávali.

A co konkrétně z dotazníku vyplynulo?

Podle výsledků Chaberáci nejlépe hodnotí veřejné osvětlení, bezpečnost v MČ, knihovnu nebo také zásobování a úroveň obchodů s potravinami.
S čím naopak nejste zcela spokojení je dostupnost bankovních služeb a bankomatů samotných, střední školství, dostupnost a úroveň farmářských trhů či výskyt zubních lékařů🦷 v okolí. Máme tedy spoustu inspirace, na čem dále pracovat.

Děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili a podíleli se tak na přípravě dlouhodobého plánu rozvoje Dolních Chaber. O jeho obsahu Vás budeme postupně informovat.

 

Případné doplnění podnětů můžete zasílat na e-mail: kalivodova@evropskefondy.eu.

 

Prezentaci z veřejného projednání Strategického plánu nalezntete ZDE.

Z veřejného projednání byl i vytvořen videozáznam, jehož 1. část2. část. spolu z dotazy občanů naleznete na FB Městké části Praha – Dolní Chabry.