Červené vrchy – zelené území

Řeč je o jediné, rozsáhlejší přírodní ploše, která je ve správě naší městské části. Červené vrchy, nebo pro místní také třešňovka za hřbitovem. To upřesnění polohy bylo zcela na místě. V Chabrech bylo totiž v minulosti třešňovek několik. Dnes jsou na jejich místech zahrádkářské kolonie, nebo také hora komunálního odpadu na místní skládce. Samotné pojmenování má základ v barvě zdejší zeminy.

Na základě archeologických zkoumání víme, že toto území bylo obydleno již v paleolitické době. Dokládají to nálezy kamenných nástrojů.

Území prochází opakovaně vlnami zájmu a obdobími zapomnění. V minulosti bylo poničeno různými navážkami, které výrazným způsobem ovlivňují reliéf a tím i současnou využitelnost plochy. V poválečných letech zde byl prosperující třešňový sad. Půdy byla zatravněná a soustavně sečená.V té době byl totiž domácí chov králíků běžnou záležitostí a prostorů s kvalitní trávou na krmení a seno byl nedostatek. Končící minulé století přineslo pokles zájmu o chovatelství a území třešňovky pomalu ovládla divoká příroda. Náletové dřeviny, především akáty, postupně zahubily třešně a všudypřítomné kopřivy nakonec zcela uzavřely bývalou pěšinu do Veltěže.

Myšlenka na rekultivaci území se začaly v samosprávě MČ objevovat brzy po listopadu 1989. Vzhledem k náročnosti byla ale realizace dlouho odkládána. Teprve v roce 2011 se podařilo zajistit aktivní součinnost občanů. Na dvě desítky dobrovolníků dokázalo zdarma vyčistit východní polovinu území. Západní část byla po konzultacích s ochránci přírody ponechána v původním stavu. Sloužila jako útočiště pro zvířata a ptáky. V dolní části byla postupně doplněna ornice a vysazeny nové stromy. Ty už mají nasazeno na první úrodu.

Původní záměr obsahoval ještě zřízení tzv. mlatové stezky pro chodce. Na tu se bohužel dosud nenašly finanční prostředky.

Současná etapa prací poskytla údržbu východní části a také doplnění ovocných stromů. Zásadním způsobem také změnila západní díl. Většina porostu byla vymýcena. Členitost terénu zde ale prakticky vylučuje například rekreační využití. Především ale odebrala útočiště pro divoká zvířata. Možná, že konzultace s odborníky by nasměrovala finanční dotaci efektivnějším způsobem.

Klidová část s lavičkou je oblíbeným místem a také pěšina je vzhledem k počtu aut v původním úvozu intenzivně používána. Přímo sama volá po rekonstrukci. Snad se brzy dočká.


Miroslav Malina