Transparentní radnice 184ky? Na rozdíl od nich zveřejňujeme připomínky MČ k metropolitnímu plánu

O (ne)zveřejnění podkladů pro jednání posledního zastupitelstva jsme tu už psali. Ačkoli podklady přišly na poslední chvíli a zastupitelům nebylo umožněno je příliš prostudovat, 184ka si připomínky k metropolitnímu plánu schválila.

Dnes je poslední den, kdy se tyto připomínky k metropolitnímu plánu mohou podat. Pevně věříme, že tak ze strany 184ky již bylo učiněno. Protože se připomínky MČ týkají i pozemků, které jsou ve vlastnictví Vás, občanů, a protože 184ka jako vedení MČ dosud oficiální připomínky nezveřejnila, zveřejníme je alespoň touto cestou my. Jedná se o verzi, která byla jako poslední elektronicky předložena pro jednání zastupitelstva, je tedy možné, že došlo ještě k nějakým změnám.

Připomínky ve verzi zaslané pro jednání ZMČ si můžete přečíst zde: Připomínky MČ k MP pro jednání ZMČ.

Závěrem můžeme ještě zavzpomínat na některé výroky a články 184ky z roku 2018. Tolik k transparentnosti radnice, které si 184ka tolik cení.

Volba pro Chabry