Přepišme dějiny! Už zase…?
V minulých týdnech jsme se z programu rady naší MČ dozvěděli, že přijala následující usnesení:

 

„Rada po projednání přijala usnesení č. 977/22/RMČ v tomto znění:

I.      bere na vědomí
        návrh na schválení úpravy a doplnění textu v kronikách městské části 2017, 2018, 2019
II.     schvaluje
        úpravy a doplnění textu v kronikách městské části 2017, 2018, 2019
III.   ukládá
       ÚMČ oznámit navrhované úpravy kronikáři městské části“

 

 

 
Uvedené nás překvapilo, jelikož jsme doufali, že se nové vedení naší MČ, které má poprvé v tomto volebním období k dispozici pohodlnou a fakticky jednobarevnou většinu a nemusí hledat složité kompromisy s ostatními stranami, věnuje důležitým tématům. Například problematice výstavby Nových Chaber, kde paní starostka Šilhová s Petrem Kasou na FB hýřili teoretickými negativními výpady proti podmínkám, které vyjednali naši zástupci Jan Vokurka a Martin Knížek s developerem vč. převedení velmi hodnotných pozemků pro naši MČ. Tím také paní starostka mediálně odůvodnila nepodpoření této dohody a slíbila, že ji dokáže vyjednat mnohem lépe. Jenže v situaci, kdy si nyní může za MČ postupovat zcela dle svého, se ukazuje, že se již několik měsíců pravděpodobně vůbec nic neděje a 18400.cz se spokojilo s úplnou pasivitou. Místo toho se kolegové ze 18400.cz asi zaměřili na své vlastní stěžejní priority. Mezi nimi zřejmě vyčnívá, sotva odpadlo vyvažování ze strany koaličních partnerů, snaha upravovat historické záznamy naší MČ, do té doby sepisovaných nezávislým kronikářem.

 

Rádi bychom věřili, že o nic nejde, nicméně třeba připomínky za MČ k návrhu metropolitního plánu z pera Stanislava Vyšína a paní starostky, kde žádají po Praze, aby „zabránila svévoli“ vlastníků pozemků, nebezpečně připomínají snad již jinde opuštěnou rétoriku. Uklidnění příliš nepřinesly ani odpovědi na dotazy Jana Vokurky, který má jako zastupitel zákonné právo na plný přístup k rozhodnutím rady i jejím podkladům. Písemné dotazy byly nejprve ignorovány, poté zaslána pouze důvodová zpráva a jako poslední se vyjádřil Stanislav Vyšín, že navzdory jasnému usnesení rady o změně kroniky a zásazích do práce kronikáře, ještě ve skutečnosti nic přijato nebylo, na změnách zástupci 18400.cz stále pracují a máme počkat až bude historie opravena. Když není respektován zákon, je odpírán přístup k podkladům, nezbývá nám než se nechat překvapit, co se v dějinách naší MČ vlastně odehrálo:)