Starostové v Chabrech – kam sahá vliv pana Hlubučka?

Před několika dny došlo ke zveřejnění dalšího trestního stíhání v řadách STAN, tentokrát již nebezpečně blízko k Chabrům. Týká se ďáblického starosty Miloše Růžičky, se kterým si ještě nedávno ve svém článku „Víte s kým se nám nejlépe spolupracuje…?pochvaloval dobrou spolupráci Petr Kasa ze 18400.cz a ani jinde se příliš netajil jejich vzájemnými nadstandardními přátelskými vazbami. Na Růžičku byla podána obžaloba pro zneužití pravomoci úřední osoby, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, a také za porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Bohužel musíme říci, že i my máme svoji vlastní neradostnou zkušenost se STAN a některými jejich přinejmenším podivnými praktikami. Volba pro Chabry kandidovala s podporou Starostů v předchozích volebních obdobích a p. Malina podporoval v dobré víře hnutí STAN prakticky od jeho založení. Plánovali jsme, že v tomto budou při komunálních volbách pokračovat i naši zastupitelé Martin Knížek a Jan Vokurka. O to více nás zaskočilo, když jsme někdy počátkem tohoto roku byli kontaktováni tehdejším náměstkem primátora Hlubučkem a požádáni, abychom nebojovali proti výstavbě velmi vysokého napětí (VVN), které je plánováno přes Chabry a u něhož jsme se od počátku obávali dopadů vůči MČ a jejím občanům. Kapacitně i velikostí se jedná o největší elektrické vedení v republice. Dalece překonává to dosavadní a téměř ze všech stran obtáčí Chabry, někdy těsně kolem obytných zón (viz obrázek níže). Problém VVN považujeme za zásadní a jednat o něm v zákulisí jsme odmítli. Tím jsme považovali věc ve vztahu ke STAN za skončenou.

Jinak to v té době začala zřejmě vidět starostka Šilhová. Po vlastní linii se dostala do spojení s náměstkem Hlubučkem a oznámila nám, že výstavba VVN má podporu pana Hlubučka, a Praha proto po dohodě s ní přistupuje jako garant k projednávanému memorandu o výstavbě VVN. O jeho uzavření mezi Chabry a energetickými společnostmi se dlouhodobě jednalo (k čemuž jsme byli rezervovaní a skeptičtí). Paní starostka se náhle stala velmi aktivní zastánkyní přijetí memoranda a bez ohledu na radu MČ sama slíbila energetickým společnostem, které se domáhaly rychlého uzavření, že memorandum co nejdříve předloží zastupitelstvu. S tím jsme zásadně nesouhlasili, neboť i přes pečlivé zkoumání, nebyla zjištěna nutnost výstavby VVN v Chabrech.  Starostka přesto memorandum zastupitelstvu o své vůli navrhla a doporučila ke schválení. Bylo evidentní, že zastupitelé ze 18400.cz jsou většinově domluveni dávno předem, diskutovat nechtěli a hlasovali pro. Tím jednoznačně podpořili výstavbu mimořádně rozsáhlé stavby s mnoha vlivy v Chabrech. Jen díky nedostatku hlasů ostatních zastupitelů dohoda s energetickými společnostmi schválena nebyla a Chabry nejsou zavázány akceptovat výstavbu VVN.

Navíc jsme obdrželi nečekanou informaci, že starostka Šilhová spolu s Petrem Kasou intenzivně usilují o vstup do STAN. Z prostředí Starostů nám bylo naznačeno, že noví aspiranti mají dva vlivné zastánce, právě obžalovaného starostu Ďáblic Miloše Růžičku a Petra Hlubučka a z hlediska přijetí hraje podstatnou roli právě to, kdo podpoří výstavbu vysokého napětí v Chabrech. Konečně jsme pochopili některé věci, jež se nám doposud zdály velmi zvláštní (do tohoto momentu jsme byli možná zbytečně naivní, ale vše se odehrávalo několik měsíců před vypuknutím kauzy Hlubuček).

Samo se tím také vyřešilo naše pokračování spolupráce se Starosty. Jan Vokurka emailem Starostům sdělil, že není připraven zobchodovat spolupráci se STAN za to, kdo v Chabrech povolí VVN 400 kV a tudíž o ni nemá další zájem (viz email níže). Obdobně také Martin Knížek. Nepodpoření memoranda ze strany VPCH se setkalo s velkou nelibostí a mělo nepříjemnou dohru. Šlo o jeden z hlavních důvodů proč 18400.cz následně odvolala Jana Vokurku a Martina Knížka z rady MČ a znovu se spojila se svojí dřívější členkou p. Floriánovou, čímž kompletně ovládla vedení MČ. A jak byl oceněn postoj starostky Šilhové a Petra Kasy u pražského vedení STAN kontrolovaného panem Hlubučkem? Petr Kasa se může ve svém článku radovat, že „naše chaberská 18400 bude s podporou Starostů ještě silnější“.

Věříme, že dobrá komunální politika má být založena na lidech, kterým není politická kariéra přednější než otázky, které by měli rozhodovat ve prospěch obce, ve které žijí a za níž byli zvoleni. Pak bude možná méně Hlubučků a více místních, kteří jsou ochotni se podílet na kvalitní správě věcí veřejných.

Volba pro Chabry

 

Plán výstavby VVN kolem Dolních Chaber:

Email Jana Vokurky STANu:

Článek Seznam.cz – Bývalý ministr Březina byl obžalován kvůli dotacím. S ním dalších osm lidí včetně Miloše Růžičky

Článek Petra Kasy – VÍTE, S KÝM SE NÁM NEJLÉPE SPOLUPRACUJE V DOLNÍCH CHABRECH? A PROČ PRÁVĚ SE STAROSTY?

Shrnující článek o vysokém napětí (VVN) – Česká přenosová a distribuční soustava – 4. díl: Vedení 400 kV