„Volba pro Chabry“ vznikla před volbami v roce 2010 jako sdružení nezávislých kandidátů, kteří se rozhodli změnit neutěšenou situaci v Dolních Chabrech. Nové uskupení ve svých prvních volbách překvapivě zvítězilo, když jsme získali 31,37 procent vašich hlasů, což znamenalo pět mandátů v patnáctičlenném zastupitelstvu.

V roce 2010 byli za „Volbu pro Chabry“ zvoleni:

Prom. ped. Martin Cutych,

Miroslav Malina,

Hana Hronková,

Miloslav Hofman,

Josef Malý.

Pro volební období 2010–2014 jsme uzavřeli koalici se „Sdružením Naše Chabry“, které skončilo na třetím místě se třemi mandáty. Starostou byl zvolen Miroslav Malina za „Volbu pro Chabry“.

Po čtyřech letech vedení městské části jsme zjistili, co tato práce obnáší, dozvěděli jsme se více o místních problémech a rozpracovali jsme dlouhodobé věci. Ve volbách v roce 2014 jsme proto opět kandidovali – bez zbytečných blábolů a slibů, ale zato s jasným cílem usilovné práce a držení vytýčeného směru. Znovu jsme volby vyhráli a tentokrát ještě úspěšněji, když jsme získali 56,26 procent vašich hlasů, tedy devět z patnácti mandátů v zastupitelstvu.

V roce 2014 za „Volbu pro Chabry“ byli zvoleni:

Miroslav Malina,

Prom. ped. Martin Cutych,

Josef Malý,

Jaroslav Vokáč,

Ing. František Křivánek,

Miloslav Hofman,

Lenka Nykodýmová,

Jan Vokurka,

Mgr. Pavel Richter.

Ve volebním období 2014–2018 se podařilo splnit téměř všechny body našeho předvolebního programu. Mezi ty nejdůležitější řadíme získání financí na zahájení I. fáze dostavby a rekonstrukce Základní školy Praha-Dolní Chabry nebo přípravu projektu, zisk financí a výběr zhotovitele pro chodník do Čimic. Nadále jsme také bojovali proti jižní variantě Pražského okruhu a pro kvalitní život v městské části jsme rozšiřovali místní mobiliář o nové lavičky, odpadkové koše, nové prvky na dětských hřištích atd. Nebylo toho málo, a to vše díky důvěře, kterou jste nám projevili. Politicky nešlo o snadné období, které bylo poznamenáno mnoha spory s opozičními zastupiteli. Ve volbách v roce 2018 jsme od vás obdrželi 34,29 procent hlasů, které znamenaly pět mandátů. Děkujeme všem za podporu, vážíme si vaší důvěry.

V roce 2018 za „Volbu pro Chabry“ byli zvoleni:

Miroslav Malina,

JUDr. Petr Malý,

Jan Vokurka,

Martin Knížek,

Mgr. Hana Kunešová.

Vaše Volba pro Chabry