Informace o 15. zasedání místního Zastupitelstva

Páteční zasedání místního Zastupitelstva bylo zrušeno. V záplavě zdravotních epidemií a omluvení z rodinných i pracovních důvodů se hledá náhradní termín, který bude s největší pravděpodobností ve středu 15. března 2017. Jedním z hlavních bodů programu 15. zasedání bude přijetí rozpočtu na rok 2017, neméně podstatné pak budou kroky k naplnění výsledků místního referenda.

Navržený program 15. zasedání ZMČ ještě z původního termínu 3. března:

Kompletní pozvánku na 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Chabry z úřední desky zde uvedeme hned po jejím zveřejnění.

Vaše Volba pro Chabry