MČ Praha-Dolní Chabry zahájila celostátní akci „Ukliďme Česko“ v předstihu. V rámci zajištění ochrany zdraví účastníků akce provedla specializovaná firma likvidaci černé skládky nebezpečného odpadu. Z okolí veřejné komunikace na Brnky bylo odvezeno k likvidaci přibližně 1,2 tuny starého eternitu. Dva plné bagy musel likvidátor naložit jeřábem. Celá záležitost probíhala za přísného bezpečnostního režimu a má také nemalé finanční dopady na městskou část.

Určitě se proto přijďte zúčastnit oficiální akce „Ukliďmě Česko“ konané v sobotu 8. dubna 2017, kterou pořádá Komise životního prostředí ve spolupráci s referátem ŽP. Sraz dobrovolníků se uskuteční před Kulturním centrem Chaberský dvůr v 8:30 hodin a registrovat se můžete na www.uklidmecesko.cz.

Loni se akce v Chabrech zúčastnilo na 62 dobrovolníků (třikrát více oproti předloňsku), kteří se rozdělili do čtyř skupin a byli vysláni na vytipované lokality. Uklízelo se na panelové cestě k Draháni, u větrolamu pomyslně tvořícím linku mezi Ďáblicemi a Chabry, na cestě k Beranovu a svahem pod Ústeckou ulicí od pošty k Triocampu. Celkem se sesbíralo na 6,5 tuny odpadu z něhož se podařilo vytřídit 500 kg. V předešlém ročníku bylo po dvou hodinách hotovo, jak rychle zvládneme uklidit Chabry letos?

Statistika loňské akce, do níž se zapojila i MČ Praha-Dolní Chabry. Zdroj: http://www.uklidmecesko.cz/.

Vaše Volba pro Chabry