Stejně jako loni se Dolní Chabry i v letošním roce zúčastnily akce „Ukliďme Česko“. V soboru 8. dubna 2017 se v půl deváté ráno začali scházet první dobrovolníci před Chaberským dvorem, aby nakonec pokořili v počtu účastníků akci z minulého roku a sesbírali tuny odpadu z obce a jejího okolí.

Veliké poděkování všem dobrovolníkům, kterých bylo letos 82 (o dvacet více než loni), a také předsedovi Komise životního prostředí Janu Vokurkovi, jenž bezplatně poskytl ke svozu odpadů svůj traktor s vlekem, který sám řídil, a také druhé vozidlo s vlekem i řidičem.

Upřímné díky patří také tajemnici Úřadu MČ Bronislavě Kukurové, která zajišťovala organizaci a logistiku celé akce. „Je potěšující, že s každým dalším ročníkem roste počet dobrovolníků, kterým není lhostejné prostředí, v němž žijí. Nutno však konstatovat, že neklesá množství vysbíraného odpadu, a v kurzu jsou stále stejné lokality, kam jej ti ,darebáci nedisciplinovaní‘ odkládají,“ vyjádřila se paní Kukurová na webu MČ k úklidu Dolních Chaber.

Dle prvních odhadů zcela zaplnilo kontejner přibližně 3,5 tuny odpadu. Detailní čísla jsme doplnili do článku obrázkem z webu MČ dne 12. dubna 2017. Dále najdete pár ilustrativních fotografií přímo z akce.

Vaše Volba pro Chabry