Také tento rok ocenila Rada městské části práci všech pracovníků základní školy a mateřských škol v Dolních Chabrech. Drobnou pozornost předali starosta Miroslav Malina a radní Martin Cutych, který je zároveň zástupcem ředitelky Základní školy Spořická. Poděkování patří samozřejmě především pedagogickému sboru.

V České republice slavíme den učitelů 28. března jakožto připomínku výročí narození Jana Amose Komenského (28. března 1592), od kterého letos uběhlo již 425 let.

Součástí oslav je každoročně mnoho akcí věnovaných školství. V předstihu proběhlo již v pátek 24. března vyhlášení ankety o nejlepšího učitele Zlatý Ámos a v neposlední řadě jsou od roku 1992 udělovány medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – tou bylo dnes z rukou ministryně Kateřiny Valachové oceněno 44 pegagogů.

Běžně se světový den učitelů slaví 5. října, na kdy jej stanovila OSN v roce 1994. Na fotografii vpravo starosta Miroslav Malina s růžemi pro pracovníky škol v Dolních Chabrech.

Vaše Volba pro Chabry