Dopravní opatření: bezpečnost chodcům a pohodlí řidičům

S rostoucím počtem automobilů se dopravní situace nejen v Dolních Chabrech rok od roku dramatizuje. Na některé změny lze reagovat takřka ihned, na jiné je zapotřebí komplexnějších plánů, s nimiž nám pomůže v září dokončená dopravní studie. V zásadě je ale zapotřebí dvou hlavních motivů: přinést maximální bezpečnost chodcům a co nejméně zatěžovat řidiče.

Naše základní škola se nachází u vytížené ulice Spořická a je proto nezbytné minimalizovat v jejím okolí jakákoli rizika. Podnikáme proto postupná opatření, která bezpečnost našich dětí zvýší. Jedním z nich je obnova vyznačení přechodů a zajištění dostatečné viditelnosti pro pěší díky značení „zákaz zastavení“ v jejich blízkosti, jak tomu bude na náš návrh např. v ulici U Václava.

Už v květnu se podařilo po celé řadě jednání zprovoznit přisvětlení dalšího přechodu na Spořické u Hrušovanského náměstí. Nyní na tomto frekventovaném místě navrhujeme také domalování optické psychologické brzdy a požadavek jsme zaslali na Odbor dopravy Prahy 8.

Zvláště nyní, kdy kvůli rekonstrukci energetických sítí dochází k rozebírání povrchů komunikací, budeme dbát na co nejrychlejší obnovu vodorovných dopravních značení. Ostatně na Ústecké u Billy byl přechod pro chodce obnoven letos v květnu a krátce poté opraven také nabouraný bezpečnostní ostrůvek. Další zcela nový přechod by měl vzniknout k areálu Billy z ulice Ládevská.

Ne všechny naše „ostré prosby“ jsou vyslyšeny dle představ. Neustále například po správci veřejného osvětlení požadujeme výměnu sloupů lamp v Kobyliské ulici za nové, výrazně subtilnější typy, aby zde mohli pěší na úzkém chodníku pohodlně projít. Již roky se také s TSK a pražským magistrátem přetahujeme o zlepšení bezpečnostních podmínek na frekventované křižovatce ulic Spořická a Osecká, kde požadujeme světelnou signalizaci. Bohužel stále se zamítavými reakcemi a doporučeními, naposledy kvůli nesplnění kvantifikovatelných kritérií účelnosti od TSK. Pro úplnost snad jen dodám, že na případný kruhový objezd tato křižovatka nemá dostatečné rozměrové parametry.

Jinak ale úspěšní jsme. Na jaře se podařilo opravit a přespádovat povrch komunikace Pod Zámečkem. Nadále jednáme o omezení průjezdnosti v této části ulice a vyvedení stále rostoucí dopravní zátěže přiváděné z okolí Dolních Chaber mimo naši zástavbu po západní panelce. Víc ve věci pomůže zpracovávaná dopravní studie.

Zásadní úpravy navrhujeme příští týden schválit na zasedání ZMČ pro ulici Ládevská, která je v havarijním stavu. Rádi bychom proto využili probíhající rekonstrukce sítí a značně poškozenou komunikaci s několika výraznými propady necháme vzápětí opravit.

Zdaleka jsem nevyjmenoval všechny vydařené realizace a jen zlehka se dotkl plánovaných úprav. Jde jen o stručný přehled posledních měsíců práce Komise stavební a dopravní, ÚMČ a jeho vedení v oblasti dopravy. Často jde na pohled o zdánlivé drobnosti, za nimiž je ale mnoho práce a posléze snad také užitku. V plánu je toho ještě mnoho a já doufám, že se nám vše podaří společně realizovat ku prospěchu celých Dolních Chaber.

Miroslav Malina, starosta MČ