Jak šel čas s rekultivací třešňového sadu za hřbitovem

Díky skvělé práci Komise životního prostředí, jejímž předsedou je Jan Vokurka za Volbu pro Chabry, se můžeme pochlubit údržbou místní zeleně, pravidelným úklidem a zpřístupněním relaxačních ploch. Jednou takovou je průběžně rekultivovaný třešňový sad za hřbitovem.

Práce na zcela zdevastovaném území byly zahájeny v roce 2011. Byly odstraněny náletové dřeviny, spodní část sadu zahumusována a po etapách byla prováděna výsadba nových třešní. Na obnově se významně podílelo sdružení Sázíme stromy, z.ú., díky němuž zaměstnanci firmy Panalpina v říjnu 2015 vysadili dvacet nových třešní.

Současným cílem je propojení již realizovaných úseků v horní i dolní části sadu. Součástí je zastavení Naučné stezky s informační tabulí a do budoucna také další prvky k odpočinku návštěvníků.

Stav okolí za místním hřbitovem v roce 2011.

Prosekávání se pralesem. Na fotografii Hana Hronková, Jiří Hronek, Josef Kalenda, Václav Šperl.

Rekultivační práce na podzim 2011. Na fotografii Josef Kalenda a Tomáš Malina.

Vykácená a vyčištěná stráň na podzim v roce 2011.

Naučná stezka s informační tabulí v roce 2017.

Vaše Volba pro Chabry