Kaňon Drahaňského údolí je skutečným přírodním skvostem. I na to by měli brát ohled plánovači Pražského silničního okruhu. Takzvaná „jižní varianta“, která by mostem křížila Drahaňské údolí v horní části, by si vyžádala úpravy na odvedení dešťové vody z dálničního tělesa v délce několika kilometrů. Stavební práce by téměř jistě nevratně zničily střední nedotčenou partii údolí.

Jaterník podléška (Hepatica nobilis) v lese nedaleko mlýna.

Miroslav Malina