Josef Malý: Žádám, abyste přestali s bezdůvodným napadáním mé rodiny

Vážení,

po přečtení vašeho pamfletu (zářijové vydání 18400.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY) mi zůstává rozum stát nad tím, co si dovolujete lživě tvrdit, aniž byste měli relevantní informace, a nestydíte se ani používat osobních útoků na mě a tudíž i moji rodinu.

Samozřejmě, že největším trnem v oku je pro vás územní plánování, protože světe div se, také Dolní Chabry se rozvíjejí. Jedním dechem tvrdíte, že vedení městské části nemá žádnou koncepci rozvoje a druhým, že si zde prosazujeme pouze naše, tedy vlastně pouze MOJE zájmy. Tak jak to tedy je? Máme koncepci či nikoliv? Děláme něco, nebo nic neděláme? Nejenom, že tím účelově matete občany, ale evidentně jste zmateni sami. To mě však vůbec nepřekvapuje, protože ani vy paní Šušáková, ani vy pane Kaso (autoři článku), jste se nikdy nepřišli zeptat nikoho z nás, jak se věci ve skutečnosti mají.

To byste například zjistili, že bylo podáno za posledních patnáct let více než šedesát žádostí o změnu územního plánu, o které žádali vlastníci pozemků na území Dolních Chaber a z toho bylo pouze několik z nich mých a mé rodiny. Naše rodina zde žije po mnoho generací, více než 300 let, a také tu (nejspíš pro někoho překvapivě) vlastní pozemky.

Co se týká mého odchodu z Rady MČ, nezaznamenal jsem jediný dotaz od nikoho z vás, kdo by se zajímal o důvody mé rezignace, přesto veškerá tvrzení opět opíráte pouze o vaše domněnky, které účelově repliky omega hodinek podsouváte našim občanům, buď z neznalosti anebo, což by bylo horší, se zlým úmyslem.

Takto bych mohl pokračovat i v mnoha dalších vašich lživých a účelově překroucených skutečnostech, kterými se snažíte v Dolních Chabrech především vyvolat nevraživost mezi občany.

Důrazně vás tedy žádám, abyste přestali s bezdůvodným napadáním mě a mé rodiny a vyzývám vás k písemné omluvě, kterou požaduji za obsah ve vytištěném lživém pamfletu.

Josef Malý, zastupitel MČ Praha-Dolní Chabry

Tento dopis byl zaslán autorům textu.