Komentář k naplňování výsledků místního referenda

MČ Praha-Dolní Chabry obdržela k realizaci výsledků místního referenda ve věci „výstavba lokality Beranov“ dvě nezávislá stanoviska. Obě konstatují povinnost samosprávy MČ změnit podporu žádosti developera na úpravu koeficientu zastavěnosti na nesouhlas. Zastupitelstvo MČ přijalo dne 28.12.2016 potřebné usnesení a informovalo o této skutečnosti orgány MHMP.

Samospráva městské části trvá na dodržení smluv a dohod na vybudování dopravního napojení lokality západním směrem a na zajištění předškolní i školní oblasti.

Řešení územního rozhodnutí a stavebního řízení jsou v kompetenci příslušných orgánů veřejné správy. V příloze komentáře naleznete pro přiblížení situace výše zmíněné dokumenty, s nimiž městská část pracuje. Jedná se však pouze o podkladový materiál a další konkrétní kroky budou řešeny na nejbližším jednání místního zastupitelstva.

Miroslav Malina, starosta za Volbu pro Chabry

Přílohy ke stažení:

  1. Stanovisko Legislativního odboru MHMP: Stanovisko místní referendum Dolní Chabry
  2. Vyjádření advokátní kanceláře: MČ Dolní Chabry – právní rozbor_referendum