Je jedním z prvních poslů jara – křivatec český (Gagea bohemica subsp. bohemica), zástupce rostlinné říše, příslušník čeledi Liliaceae. V Dolních Chabrech ohlásil to, co můžeme už pár dní sledovat z oken našich domovů a na rysce teploměru – jaro je tu a s ním se k životu opět začíná probouzet příroda kolem nás. V okolí hlavního města se křivatec český vyskytuje na několika izolovaných lokalitách. Druh patří mezi silně ohrožené taxony naší flóry a je chráněn zákonem.

Křivatec český (Gagea bohemica subsp. bohemica).

Jeden z prvních poslů jara v Dolních Chabrech.

Na stráni seschlé po zimě se křivatec krásně žlutí.

Vaše Volba pro Chabry