Miroslav Malina: Dopravní situace a my z Dolních Chaber

Problematika dopravy je jedním ze základních prvků práce městské části. A její význam se se současným růstem obtíží úměrně zvyšuje. Intenzita provozu především v ranních špičkách se často blíží kolapsu a dá se očekávat další zhoršování. Aktuálně je vše násobeno rekonstrukcí dálnice u Zdib a současnou opravou komunikace v Líbeznicích.

Dnešní stav však není dílem okamžiku ale výsledkem dlouhotrvajícího vývoje s negativními dopady v současnosti. Obrovský nárůst obyvatel v blízkém i vzdálenějším okolí hlavního města v posledních letech je v přímém rozporu s tempem budování potřebných komunikací. Dopravní komplikace se tak staly problémem pro více okrajových městských částí.

Dokončení základního prvku, tolik potřebného pro zlepšení situace, tedy Silničního okruhu kolem Prahy nelze přes pokračující práci Starostů pro okruh v nejbližší době očekávat. Alespoň částečnou pomocí se tak jeví především zvýhodnění a podpora hromadné přepravy na úkor té individuální automobilové. V našem případě jsou to především autobusy a výhledově také tramvaj. Pro autobusy bude na příjezdu do vnitřního města vyčleněn speciální jízdní pruh. Vzhledem ke konstrukčním komplikacím jak v oblasti Zdib, tak v intravilánu Dolních Chaber a Kobylis, nelze od tohoto řešení očekávat spásu, částečné uvolnění by však přijít mělo. Zásadní zlepšení by mohlo přijít až s vybudováním tramvajové trati.

Psali jsme: Na Ústecké vzniká speciální jízdní pruh pro autobusy

V současné době probíhají pod vedením Středočeského kraje jednání, která realizaci tramvajové trati přibližují. Prodloužení tramvají až k obci Sedlec, by s vybudováním několika záchytných parkovišť mohlo být řešením. Termín realizace je plánován do roku 2022.

Součástí zlepšení prostupnosti předměstských oblastí je také možnost rozložení dopravního zatížení mezi více stávajících komunikací. Řešení situace vyžaduje komplexní pohled, a proto vedení městské části nechává zpracovat Dopravní studii MČ. Dolní Chabry jsou však městskou částí a nikoli obcí, kterou je hl. m. Praha. Tento status je pro veškeré rozhodování i finanční pravomoci komplikací a může být z tohoto důvodu prosazení záměrů naší samosprávy obtížné.

Miroslav Malina, starosta MČ Praha-Dolní Chabry

Pozn.: Text byl otištěn v zářijovém čísle Chaberského zpravodaje.