Na Ústecké vzniká speciální jízdní pruh pro autobusy

Na cestě z Dolních Chaber se Ústecké ulici pravděpodobně nevyhnete. V současné době jste si proto mohli všimnout zahájení prací na úpravě dopravního značení, kterým bude vyčlenění uzavřeného jízdního pruhu pro plynulejší autobusovou dopravu.

Jak dokumentuje přiložený obrázek, správce a majitel začal s přípravou na změnu režimu dopravy a práce započaly v severní části Ústecké ulice směrem od Zdib.

„Úpravy pro zlepšení plynulosti veřejné hromadné dopravy na Ústecké vítáme a dlouhodobě je podporujeme,“ shrnul Miroslav Malina podporu úprav za vedení městské části.

Výsledkem úprav bude samostatný jízdní pruh pro autobusy, který by měl napomoci ke zlepšení průchodnosti dopravy v Dolních Chabrech pro hromadnou dopravu.

Vaše Volba pro Chabry