Rozmohl se nám tu takový nešvar: Kritizovat všechno a hlavně hodně. Bohužel často bez souvislostí a vhledu do problematiky, navíc většinou zcela bezdůvodně. Nikoli neočekávaně se novým terčem takových hodnocení pana Petra Kasy stal web Volby pro Chabry.

Máme rádi naši obec Dolní Chabry, mnozí z nás se tu narodili, jiní tu desítky let spokojeně žijí. Chceme samozřejmě, aby to tak zůstalo i nadále, a proto se opakovaně podílíme na správě věcí veřejných na místní radnici. Rádi se také vyjadřujeme k místnímu dění, ne pro každý náš postřeh či názor by byl však vhodný oficiální web MČ.

V posledních měsících a letech se v Chabrech začaly šířit zavádějící, polopravdivé a někdy dokonce až lživé informace, které se vydávaly za pravdu a dotýkaly se nás všech. Lidé z našeho okolí se stále častěji dožadovali vysvětlení a komentářů.

O Chabrech na Volbě pro Chabry

V lednu tohoto roku vznikl nový web Volby pro Chabry. Přestože Volba není politickou stranou, spojuje její zastupitele a sympatizanty zájem o naši obec, o Dolní Chabry. Stejně tak mají působit i naše stránky.

Je zcela zřejmé, že jde o přiznaně odlišnou formu komunikace oproti oficiálním komunikačním kanálům radnice. Na webu MČ a v Chaberském zpravodaji najdou občané všechny zásadní informace, takřka denně se zde objeví nějaká zpráva o aktuálním obecním dění. Jakékoli doplňující informace vždy velmi rád poskytne kdokoli z úřadu, např. starosta má dveře své kanceláře pravidelně takříkajíc dokořán pro všechny občany.

Jakékoli osobní postoje a názory si necháváme pro náš web. Nejde zde tedy o oficiální vyjádření MČ, byť i s těmito informacemi pracujeme a často je uvádíme do dalších souvislostí, doplňujeme komentáři a nebojíme se vlastních názorů.

A teď ještě slovíčko k té opozici

Stejně tak své názory ostatně v různé podobě prezentují také opoziční zastupitelé na webu 18400.cz. Ano, opoziční. Jelikož býti opozicí není podmíněno žádným stranickým členstvím, zcela postačí býti zastupitelem za subjekt, který se nepodílí „na vládě“ – v našem případě nemá zástupce v Radě MČ.

Každá konstruktivní opozice má však v našem systému naštěstí své místo a nejedná se o žádnou urážku či snad sprosté slovo.

Ctíme pluralitu názorů a demokratický systém, ale taky máme rádi naše Chabry. A proto, pokud se někde objeví zkreslené informace, polopravdy či dokonce vyložené lži, budeme se proti nim ozývat – v našem případě na webu VolbaproChabry.cz.

Vaše Volba pro Chabry