Ohlédnutí za uplynulým rokem 2016

Rok 2016 byl na dění v Dolních Chabrech bohatý, a to na mnohé akce kulturní, společenské anebo třeba zásadní rozhodnutí na radnici. Přinášíme Vám proto pro připomínku výběr toho nejzásadnějšího, co se u nás v předešlém roce událo.

Do nového roku vstoupila MČ transparentně a od ledna 2016 zveřejňuje všechny své uzavřené smlouvy nad 50 tisíc korun na elektronické úřední desce. Tento krok bereme jakou nedílnou součást „politiky otevřených dveří“ radnice a zvýšení transparentnosti jejího hospodaření, přestože spuštění ostrého provozu tzv. registru smluv začne až od července 2017.

Palčivá doprava v Dolních Chabrech

Takřka celý rok jsme řešili problémy s dopravní situací v MČ, která dle slov starosty Maliny nabyla neudržitelných rozměrů. Především se začala projednávat oprava Ústecké ulice, započali jsme snahu o umístění světelné signalizace na křižovatce ulic Spořická a Osecká a předložili jsme návrh realizace dopravního značení, které zamezí průjezdu nechaberských řidičů částí ulice Pod Zámečkem a dále částí ulice Kobyliské.

Podařilo se vybudovat a zprovoznit nový kruhový objezd na Spořické ulici, který zklidnil a zpřehlednil provoz na místě původní nebezpečné křižovatky. Úspěšná jednání zástupců MČ s firmou ROPID vedla k rozšíření autobusové dopravy v Dolních Chabrech.

Dlouhotrvajícím tématem zůstává řešení pražského okruhu, jehož navrženou nynější trasu rázně odmítáme. „Společně s ostatními členy sdružení Starostové pro okruh trváme na řádném projednání variantního řešení a následně co nejrychlejší realizaci vybrané trasy okruhu,“ napsal starosta Miroslav Malina ve zpravodaji.

Nová školka a první místní referendum

Na březnovém zasedání Zastupitelstva schválením hospodaření s finančními prostředky ve výši přes 20 milionů korun. Zde byl dále projednán a schválen návrh Smlouvy o spolupráci s Nadačním fondem Star Group, která měla podpořit rozvoj školství, vzdělávání a sportovní činnosti v Dolních Chabrech.

Kvůli omezené kapacitě nebyli uspokojeni všichni žadatelé o zařazení svých dětí do zdejší mateřské školy. Situaci by měla pomoct vyřešit nová mateřská škola Beranov, jejíž stavba probíhala celý rok a kterou na jaře letošního roku převezme MČ do své správy a připraví ji k otevření. Dále se MČ kromě úprav a vybudování dětských hřišť pro nejmenší podařilo získat pro potřeby svých občanů k užívání další dětské hřiště a moderní venkovní fitness s tělocvičnými prvky.

Poslední listopadovou sobotu proběhlo první chaberské referendum v historii MČ, kterého se zúčastnilo přes 40 procent místních obyvatel. Závazný výsledek lidového hlasování přinesl revokaci části dřívějšího usnesení ZMČ ohledně koeficientu zastavěnosti v lokalitě Beranov. V souvislosti s tímto rozhodnutím přišla MČ o celých 43.000.000 korun daru na I. etapu dostavby Základní školy, které developer nové zástavby původně nabídl jako protihodnotu navýšení počtu bytů.

Za kulturou do Dolních Chaber

Od konce února se po celý březen konal 4. ročník dnes již tradičního festivalu ochotnických divadel, jehož se mj. zúčastnily také divadelní soubory ze zahraničí. Ve stejném měsíci proběhla např. také výstava „Repliky historických terčů“ či „Martinická bible“.

Jednou z vůbec nejvýznamnějších událostí byla návštěva kardinála Dominika Duky. Ten v sobotu 9. dubna požehnal při mši svaté nově zrekonstruované varhany v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Varhany jsou součástí místního svatostánku již od roku 1904 a po opravě budou jistě soužit další desetiletí.

Během celého roku bylo možno v Dolních Chabrech navštívit bezpočet dalších kulturních akcí. Z těch posledních začala v listopadu výstava „Doba ledová v Dolních Chabrech“. Pokud jste ji ještě neviděli, nezoufejte, v KC Chaberském dvoře ji můžete zhlédnout až do druhé poloviny února.

Co očekáváme a plánujeme v roce 2017 se dozvíte již brzy v dalším článku.

Vaše Volba pro Chabry