Okolí zvoničky na Hrušovanském náměstí doznalo tradičního zkrášlení. Výsadbu nových růží realizovala MČ ve spolupráci s Občanským sdružením na ochranu památek v Dolních Chabrech. V brzké době je v plánu také oprava poškozené fasády.

Do vysazování nových růží okolo 115 let staré zvoničky se aktivně zapojili paní Snížková, Mrňavá, Šilhová Šafránková a pan Vyšín. Všem zúčastněným patří velké díky za jejich práci.

Zvoničku zasvěcenou Panně Marii nechali před svým domem v tehdejších Horních Chabrech postavit manželé Stejskalovi v roce 1902. V průběhu času byla opravována na náklady majitelů a ve svých výklencích obsahovala původní obrazy, které se bohužel nedochovaly.

Fasády byly naposledy díky MČ opravovány v roce 2012, kdy byla k jejímu 110. výročí doplněna také darem Občanského sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech v podobě obrazu patronky Madony s děťátkem. Později přibyly také obrazy andělů.

V současné době je především na spodních částech oprýskané omítky zvoničky zjevné (pravá část úvodní fotografie), že si malebná stavba dokreslující současnou podobu náměstí zaslouží obnovu nátěru. MČ opravu plánuje a již brzy se můžeme těšit, že bude naše zvonička opět zářit novotou.

(Veškerá historická fakta byla použita z článku předsedkyně OSOP Jany Snížkové „Neobvyklý dar“ z Chaberského zpravodaje č. 10/2012.)

Vaše Volba pro Chabry