Otevřená výzva autorům plátku a dopis s pozvánkou občanům

Vážení spoluobčané,

již před prázdninami jsem Vás informoval, že se v naší městské části hromadí lživé a účelově překroucené informace, kterými se hrstka aktivistů s podporou opozice snaží vnést do našich Chaber nenávist, závist, strach a paniku.

Bohužel se tyto aktivity hromadí i v pochybném plátku, který je Vám doručován do Vašich schránek a tváří se jako oficiální tiskovina. Praktiky a chování těchto lidí však již přesahují veškeré hranice a výrazně ohrožují fungování naší městské části i její dobrou pověst.

Jako starosta tedy nemohu jen tiše přihlížet. Zaslal jsem tedy a následně zveřejnil oficiální výzvu autorům daného plátku, kde požaduji omluvu za celý tento výtisk a jeho lživá tvrzení a zároveň zvažuji i právní kroky k dané věci.

Dobře si uvědomuji, že pro Vás, občany Dolních Chaber, může být velmi složité orientovat se v daných problematikách, které každodenně na úřadě řešíme, obzvlášť když jsou zde šířeny takové nepravdy. Naplánovali jsme pro Vás proto pravidelná, veřejná „Setkání se starostou“, kde Vám komplexně představíme, naše jasné strategie a cíle týkající se rozvoje naší městské části, na kterých již roky pracujeme. První se uskuteční během října, o přesném termínu Vás budeme informovat. Zároveň jsme Vám samozřejmě i nadále k repliky hodinek dispozici na úřadě, kde vám poskytneme veškeré možné informace k daným problematikám týkajících se Dolních Chaber.

Miroslav Malina, starosta MČ Praha-Dolní Chabry

Zastupitelé MČ: Jaroslav Vokáč, Ing. František Křivánek, Miloslav Hofman, Lenka Nikodýmová, Jan Vokurka, prom. ped. Martin Cutych, Josef Malý, Mgr. Pavel Richter

OTEVŘENÁ VÝZVA

Paní Šušáková, pane Kaso, pane Vyšíne, pane Závitkovský a paní Šilhová Šafránková, dostal se mi do rukou plátek, kterým se sprostě a úmyslně snažíte mystifikovat občany používáním propagandistických metod za účelem manipulace obyvatel Dolních Chaber.

Tento plátek založený na nepodložených osobních domněnkách, které prezentujete jako fakta a šíříte tím mezi občany zášť a nenávist, nejen překračuje slušnost a dobré mravy, ale zároveň ukazuje, jak chcete, abychom se k sobě v naší městské části chovali. Tedy používali „donucovací prostředky“ jak něco získat, osobně útočili na jednotlivce a jejich rodiny, lhali a v případě, že se nám fakta nehodí, tak bychom měli zapomenout, že se něco schvalovalo a tvrdit, že o tom nic nevíme.

Tyto (špinavé) praktiky, kterými se snažíte překrucovat skutečnosti, a účelově lhát jsme již zažili. Je naprosto nehorázné, že se ani nestydíte k tomu zneužívat soukromý subjekt, do kterého svoláváte své shromáždění, aniž byste k tomu měli patřičná povolení. Další důkaz toho, jak se chováte, a že nerespektujete nic, ani české zákony.
Veřejně Vás tedy vyzývám, abyste se za daná tvrzení neprodleně omluvili a to písemně celému vedení městské části a důrazně vás žádám, abyste v těchto praktikách, kterými poškozujete celou městkou část, nepokračovali.

Miroslav Malina, starosta MČ Praha-Dolní Chabry

Tato výzva byla zaslána autorům a spolu s dopisem občanům původně zveřejněny na webu MČ Praha-Dolní Chabry.