Podali jsme žádosti o dotace z investiční rezervy MHMP

Dolní Chabry zaslaly žádosti o dotaci z více než miliardové investiční rezervy Magistrátu hlavního  města Prahy. V žádostech jsme se soustředili především na I. fázi dostavby Základní školy Spořická, která je pro Volbu pro Chabry prioritní. Termín podání byl do 17. února.

Hlavním podnětem, jímž jsme zdůvodňovali MHMP žádost o celkem 69 milionů korun, byla současná kriticky nedostačující kapacita Základní školy Spořická, která v první etapě dostavby vyžaduje vybudování technického křídla s novou šatnou, kuchyní, jídelnou a tělocvičnou. Vzhledem k trojnásobnému navýšení částky rozdělovaných dotací z investičních rezerv oproti loňskému roku věříme, že se nám podaří dosáhnout na významnou sumu žádané částky.

Dotace na I. fázi naplánované dostavby ZŠ Spořická

V další dotační žádosti usilujeme o částku ve výši 3 850 000 korun na vybavení kuchyní a zázemí nově zřizované Mateřské školy Beranov. Rada MČ v současnosti dokončuje také žádost o dotaci z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Z tohoto zdroje by byla financována druhá etapa dostavby, tj. jižní křídlo základní školy s třídami a kabinety.

O podporu do vzdělávání bude z investičních rezerv magistrátu zajisté usilovat velké množství městských částí. Jak uvedla v nedávném rozhovoru pro Euro pražská radní Irena Ropková, na pokrytí všech aktuálních investic do školství by potřebovalo hl. město zhruba osm miliard korun.

Celkem mohla každá z 57 městských částí podat až tři žádosti. Ty byly po 22. únoru předloženy k posouzení pracovní skupině pro hodnocení žádostí městských částí HMP, která svůj návrh předá k odsouhlasení Radě HMP do 14. března. O rozdělení 1 267 milionu korun pak bude Zastupitelstvo HMP rozhodovat dne 30. března 2017.

Vaše Volba pro Chabry