Podařilo se, máme kontejnery na konzervy a plechovky!

Vítězoslavné zvolání je v tomto případě opravdu na místě. Byť jsou sběrné nádoby na kovové obaly na čtyřech stanovištích v Dolních Chabrech přistěvěny jen zkušebně, trvala jednání o jejich umístění, která vedla tajemnice úřadu MČ Bronislava Kukurová, bezmála celý rok. Věříme, že tu tedy nakonec také zůstanou.

Kontejnery na plastové obaly, na sklo, nápojové krabice a papír již všichni dobře známe. Nové sběrné nádoby šedé barvy poslouží k recyklaci především kovových obalů od nápojů a potravin, tedy plechovek, konzerv a tub.

Téměř roční období vleklých jednání odboru životního prostředí naší městské části s příslušnými orgány Magistrátu hl. m. Prahy tak bylo úspěšně završeno a od 1. listopadu můžeme využívat další možnosti třídění odpadu.

Sami občané nás v této věci oslovovali. Pevně proto věříme, že budou kontejnery využívány jako v jiných městských částech a zůstanou tak na svých místech natrvalo.

Kontejnery naleznete na stanovištích v ulicích Pod Zámečkem, Měděnecká, V Kratinách a Ulčova.

Vaše Volba pro Chabry