Pokračujeme v opravách na místním hřbitově

Chaberský hřbitov je významným prvkem společenským ale také krajinotvorným. Při vichřici poškodil padlý strom část jeho severního oplocení a v neuspokojivém stavu jsou i některé další zdi včetně té dělicí. Na Radě MČ jsme proto rozhodli o opravách plotu a realizaci omítek v rozsahu téměř 200 m².

Opravy provede firma ALSTAR s.r.o. ze Zdib – Přemyšlení a věříme, že práce započnou co nejdříve, protože toto místo si naši péči opravdu zaslouží.

V období loňské zimy jsme na hřbitově díky získané dotaci 600 tisíc korun z rezervního fondu Magistrátu hl. m. Prahy nechali odborně ošetřit vzrostlou zeleň na jaře zase proběhl úklid v bezprostředním okolí hřbitova. S ním sousedí i malebné zákoutí třešňovky, jejíž současná podoba je odrazem poctivé práce nejen Komise životního prostředí pod vedením Jana Vokurky, ale také působením zdejšího úřadu.

Miroslav Malina, starosta MČ