Populismus v Dolních Chabrech přebírá otěže

Vážení spoluobčané, Chaberáci!

Od sametového roku 1989 se na radnici v Dolních Chabrech vystřídala řada politických uskupení a bylo svedeno množství politických soubojů. Některá uskupení jednala tvrději, jiní politici zase volili umírněnější postupy. Ale vždy se hrálo fér a s otevřenými kartami.

Tuto zavedenou politickou praxi změnil v Dolních Chabrech až vznik politického hnutí známého pod názvem 18400.cz – Za lepší Chabry, které v roce 2015 zavedlo zcela nový a velice efektivní způsob politického boje. Nástrojem 18400.cz se totiž staly LEŽ, MANIPULACE a STRACH. Uskupení 18400.cz získalo díky systematickému obelhávání, záměrnému zkreslování informací a strašení občanů Dolních Chaber rychle pozornost a nutno dodat, že v této činnosti dosáhlo nebývalého mistrovství. Vůči dobře podané lži je totiž imunní málokdo, lhostejno zda lékař nebo dlaždič. Bohužel je to dobře vidět i ve světě velké politiky, kde dnes populistické strany, postavené na prvoplánové líbivé negativní kampani, získávají nebývale snadno politické body, právě především díky strašení a lhaní. Nakolik pravdivé jsou jejich mediální výkřiky a útoky, se často ukáže, až když je pozdě. Je evidentní, že se u těchto stran inspiroval i účelově vytvořený subjekt 18400.cz, rychle si osvojil jejich taktiku a velice efektivně začal okopávat kotníky svým politickým konkurentům, zejména pak Volbě pro Chabry.

Začaly bezprecedentní osobní útoky na představitele radnice. Tedy na lidi, kteří na rozdíl od skupiny 18400.cz pracují s doložitelnými výsledky pro svou obec dlouhá léta a kteří věnovali práci pro Dolní Chabry velké množství času a energie. 18400.cz začala na svém webu koordinovaně zveřejňovat lživé nebo silně zkreslené informace k tématům, která správně odhadla jako vysoce citlivá, s cílem poškodit své politické konkurenty včetně nás.

Zde je třeba přiznat, že jsme se dopustili zásadního omylu a na tyto výpady jsme i přes řadu podnětů od občanů nereagovali, neboť jsme věřili, že každý si udělá správný obrázek sám a agresivní výpady postupně utichnou. Dnes již víme, že tento náš poněkud naivní názor byl velkou chybou. Chybou, kterou se nyní pokusíme napravit. V následujících týdnech vám zde představíme témata, ve kterých jste byli vy, občané Dolních Chaber, skupinou 18400.cz cíleně obelháváni.

Odpověď na otázku, proč lidé ze 18400.cz postupují tímto způsobem a manipulují s občany, je zřejmá. Motivací jejích představitelů v čele s Ing. Kasou je evidentní touha po moci, marketingově velmi zdařile veřejně prezentovaná jako zájem o veřejné blaho. Touha po možnosti začít ovládat dění v obci tak, aby jednotliví členové mohli prosazovat své soukromé zájmy bez ohledu na prospěch obce.

Snaha skupiny 18400.cz uchopit veškerou moc v Dolních Chabrech je v zásadě legitimní cíl každého politického subjektu. Problém však je, jakými prostředky chce uskupení tohoto cíle dosáhnout a za jakým účelem. Bezostyšné lhaní, manipulace s veřejným míněním, pomluvy a špinění mnohaleté práce lidí, kteří Dolním Chabrům věnovali podstatnou část svých životů, považujeme již dále za netolerovatelné.

Jak jsme již uvedli výše, v nejbližších týdnech vás seznámíme se skutečným stavem věcí podložených fakty a ukážeme vám, že ze sídlištní výstavby v obci a z dalších nesmyslů prezentovaných stranou 18400.cz nemusí mít občané Dolních Chaber obavy. Co však obavy přináší je představa, co by nám v případě úspěchu při volbách předvedl pod mocenskou taktovkou p. Kasy subjekt 18400.cz, který se v rámci předvolebního boje ničeho neštítí. Lepší Chabry občanům by to ovšem určitě nebylo!

Volba pro Chabry