Reakce Jana Vokurky: Stanovisko Kontrolního výboru

Vážení občané, jsem velmi rozhořčen článkem paní zastupitelky Floriánové o jejím působení v kontrolním výboru ZMČ. Proto jsem se rozhodl svým příspěvkem reagovat a předložit vám konkrétní fakta. V prvé řadě je tristní, aby paní zastupitelka Floriánová vůbec hodnotila konání kontrolního výboru (dále jen KV), kterého se velmi často nezúčastňovala. Z posledních šesti jednání výboru v roce nebyla čtyřikrát přítomna! V létě loňského roku nepovažovala ani za důležité se z jednání omluvit, stejně jako zastupitelka Francová. Takto vypadá skutečná činnost opozičních zastupitelů.

Další argument paní Floriánové o tom, že: „…vše ovládají zastupitelé VpCH a chudák opozice nemá žádný prostor..“ je opět mimo mísu. Je tomu přesně naopak. Opozice má od počátku volebního období v tomto výboru většinu. Fakta hovoří jasně. Po volbách v roce 2014 byl předsedou pan Šír (opoziční zastupitel) a z pětičlenného výboru byl z VpCH (vedení MČ) pouze jeden člen. Pan Šír jako předseda skončil na vlastní žádost kvůli pracovnímu vytížení (konec roku 2015). KV byl poté doplněn (od roku 2016) o jednoho zástupce opoziční strany – pana Knížka (ANO) a dva zástupce VpCH, a to zejména z důvodů neúčasti některých členů. Celkově však měla opozice stále většinu. Dalším faktem je, že v rámci funkce KV, kontroly činnosti samosprávy, nebylo v loňském roce zaznamenáno žádné pochybení.

Paní zastupitelce doporučuji zamést si před vlastním prahem a místo nepravd začít pracovat ve prospěch občanů, případně rezignovat.

předseda Kontrolního výboru Jan Vokurka

(Článek vyšel původně jako reakce na text zastupitelky Floriánové v únorovém čísle Chaberského zpravodaje.)