Referendum, dotace na ZŠ a zbytečná hysterie

První chaberské referendum je již více než dva měsíce za námi a Volba pro Chabry dělá vše pro to, aby bylo rozhodnutí občanů Dolních Chaber naplněno a zároveň mohla co nejdříve započít dostavba I. fáze ZŠ Spořická, pro níž v současné době pečlivě připravujeme dotační žádosti. Ty poputují mimo jiné také k investičním rezervám hl. m. Prahy, které jsou vyhlašované každoročně počátkem roku. O průběhu se můžete dočíst ZDE. Přesto však stále musíme čelit mnoha nepravdám, které jsou prezentovány na webu 18400.cz.

Nepravdy a zavádějící informace

Na těchto stránkách tzv. nezávislé platformy jste se tento víkend mohli dočíst několik skutečností o dění okolo referenda. Toto „nezávislé“ shrnutí však uvádí několik nepravd a opomíjí souvislosti, které považujeme za zásadní a rádi bychom je proto ozřejmili.

Je třeba se ohradit proti tvrzení, že se pan starosta Miroslav Malina jakýmkoli populistickým či dokonce odpudivým způsobem snažil vystupovat proti referendu. Je velmi snadné vytrhnout z kontextu oznámení starosty Maliny na stránkách MČ. To se, jak si mnozí jistě vzpomenou, vztahovalo k anonymnímu, odpudivému a zákeřnému letáku vhazovanému do našich schránek, v němž se hlásalo o zabránění kriminalizaci pana starosty a dalších zastupitelů tím, že se občané dostaví k místnímu referendu.

Stejně tak nepravdivé je tvrzení o jakémsi „kupčení s developerem, často za hranicí korupčního jednání“. Toto obvinění je zcela lživé, a pokud má kdokoli jakékoli informace o korupci, měl by je řešit s policií, v opačném případě pak neuvádět občany Dolních Chaber v omyl.

Chybná revokace a odvetná akce opozice

Na loňském 13. zasedání Zastupitelstva dne 14. prosince 2016, tj. osmnáct dní po uskutečněném referendu v Dolních Chabrech, byl paní Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou předložen jako desátý bod programu „Návrh revokace Usnesení č. 45/15/ZMČ ze dne 16. září 2015“.

V usnesení bylo pro naplnění výsledků referenda opravdu zapotřebí přijmout klíčové úpravy, ty jsme se však z důvodu předejití pozdějším možným sporům rozhodli nejprve konzultovat s právním oddělením MHMP. Na naši žádost o odložení hlasování do získání vyjádření z právního oddělení MHMP přišla ze strany navrhovatelky zamítavá reakce. Takto předložený návrh proto nemohl být přijat a tudíž se zastupitelé Volby pro Chabry v tomto bodě zdrželi hlasování.

Nelze nezmínit, že se opozice zachovala zcela neodpovědně, když vzápětí odmítla odhlasovat rozpočtové provizorium, čímž naši MČ vystavila možnosti finanční sankce. Zastupitelky Šilhová Šafránková a Ing. Barbora Floriánová to označily jako „odvetnou akci“ za neschválení jejich návrhu*. Více si můžete přečíst v posledním bodu zápisu zasedání Zastupitelstva č. 013/16/ZMČ.

Úryvek ze Zápisu č. 013/16/ZMČ, bod 14) Různé.

O pouhých čtrnáct dní později, po konzultaci s právním oddělením MHMP, byl na mimořádném zasedání Zastupitelstva schválen bod týkající se místního referenda všemi z třinácti přítomných zastupitelů. Předešlý návrh paní Šilhové Šafránkové byl chybný, jelikož by revokoval (tj. rušil) celé usnesení č. 45/15/ZMČ včetně jeho druhé části týkající se vybudování západního připojení lokality Beranov. To by bylo v rozporu s výsledky referenda. Proto byla na tomto jednání ze dne 28. prosince 2016 odsouhlasena revokace pouze první části usnesení týkající se udělení souhlasu, resp. nesouhlasu se změnou s koeficientem zastavěnosti.

Stejnou většinou, tj. třinácti hlasy, bylo téhož dne mj. přijato „Rozpočtové provizorium na rok 2017“.

*Aktualizace 22. března 2017: Na 15. zasedání ZMČ dne 15. března 2017 byla při kontrole zápisů z 13. a 14. zasedání ZMČ přijata důvodná námitka Ing. Barbory Floriánové a její jméno tak bylo z inkriminované části zápisu vymazáno. Zastupitelé schválili podobu části textu takto: „Zastupitelka Mgr. Šilhová Šafránková uvedla, že neschválení rozpočtového provizoria MČ byl kapric za předchozí postoje zastupitelů Volby pro Chabry.“

Vaše Volba pro Chabry