Stále bojujeme proti paralelní dráze na Letišti Václava Havla

Letecký provoz na Letišti Václava Havla v Praze je rok od roku hustší, a proto plánuje jeho rozšíření. V praxi to znamená, že z nejpoužívanější runwaye 06/24 vzlétne či na ní přistane letadlo co pár minut. Ostatně, sami to dobře znáte, přistávací a vzletový koridor této dráhy vede přímo nad našimi domy a všichni jsme tak vystaveni nadlimitnímu hluku. A že je to pořádný rachot. Jenže může být ještě mnohem hůř a s tím se nechceme smířit. (obrázek: MČ Suchdol)

O paralelní vzletové a přistávací dráze k současné 06/24 se aktivně mluví již deset let. Letos v lednu Ministerstvo životního prostředí ČR letišti prodloužilo souhlas ke studii dopadu na životní prostředí EIA z roku 2011 až do října 2021. Podle současných plánů by letiště započalo stavbu ideálně v roce 2022.

S vybudováním paralelní dráhy 06R/24L zásadně nesouhlasíme kvůli zcela nepřijatelnému rozšiřování hlukového pásma. V součinnosti s dalšími dotčenými městskými částmi Suchdol, Ďáblice, Lysolaje a Nebušice proto vedení Dolních Chaber nedávno podalo k MŽ ČR „Podnět k zahájení přezkumného řízení“ k prodloužení stanoviska k EIA.

Mnoho pochybení, zásadních změn a neveřejné jednání

Prodloužení stanoviska EIA bylo dle městských částí vydáno v rozporu s právními předpisy, a to hned v několika bodech. Především jsou to podstatné změny v žádosti o prodloužení záměru, u nichž tak nebyl zohledněn vliv na životní prostředí. Jedná se např. o zrušení dráhy 12/30, přerozdělení distribuce letadel či snížení celkového objemu ročních pohybů.

Tyto účelové změny provozovatele letiště znamenají v důsledku další koncentraci hlukové zátěže do obydleného území a zvyšování počtu letů nad ním. Teoretické snížení celkového počtu pohybů pro potřeby srovnávacích studií je z dlouhodobého pohledu na rozvoj letiště zcela formální a účelový krok.

Jako kritické lze považovat neodpovídající závěry dílčím zjištěním hlukové zátěže nebo zcela neveřejný proces prodlužování platnosti stanoviska EIA. V rozporu s posuzovaným záměrem jsou navíc některé podmínky stanoviska EIA, které jsou v něm velmi podrobně upraveny.

V neposlední řadě je zde však rozpor se zásadami územního rozvoje, jelikož Letiště Praha, Středočeský kraj a hl. m. Praha projektují, připravují a schvalují tři zásadně odlišné záměry.

Proto dotčené městské části včetně Dolních Chaber žádají Ministerstvo životního prostředí, aby prodloužení platnosti stanoviska zrušilo.

Celý desetistránkový dokument Podnětu je k dispozici k nahlédnutí na místním úřadě či na webu MČ.

Vaše Volba pro Chabry