Starosta Malina prezentoval možnosti řešení dopravy v Dolních Chabrech

V rámci prvního tematického večera „Setkání se starostou“ včera Miroslav Malina seznámil chaberské publikum s dopravními problémy úzce spjatými s naší městskou částí a představil nejen tranzitní okruh, ale i tramvaj, stav budování chodníku do Čimic či návrhy řešení dopravní zátěže.

V první přibližně pětačtyřicetiminutové části se starosta Malina zaměřil na koncepci dopravy v širších souvislostech ve spojitosti Prahou a Středočeským krajem. Rostoucí trend bydlení v krátké dojezdové vzdálenosti ku Praze vede v posledních dvaceti letech k enormnímu nárůstu počtu obyvatel v bezprostředním okolí Dolních Chaber, přičemž veškerá doprava v této oblasti míří dennodenně na Ústeckou ulici.

Jistým řešením by mohlo být dokončení Městského okruhu a Silničního okruhu kolem Prahy. Zdůraznil, že vedení MČ je pro co jeho nejrychlejší dokončení, ale nesouhlasí s navrhovanou jižní variantou, která by do Chaber přivedla další automobily a v konečném důsledku zcela zničila Drahaňské údolí. V rámci uskupení Starostové pro okruh proto dlouhodobě prosazuje severní variantu tranzitního okruhu, která je jednak levnější, nevede přes hustě osídlené oblasti a především je citlivější k životnímu prostředí.

Dolní Chabry pod náporem automobilové dopravy

Po několika zodpovězených dotazech z publika již navázal pohled přímo na situaci v Dolních Chabrech. Jak starosta připomenul, je současný stav kritický a je třeba dopravní zatížení v MČ rozložit, aby mohlo být ulehčeno centru Chaber a přetížené Ústecké ulici.

Představeny byly varianty obnovení historické komunikace V Kratinách, svod dopravy po upravené panelce, v krajnosti plné zprůjezdnění Kobyliské. Návrhy počítají s cyklostezkou i zelení a jsou pečlivě konzultované jak s odborníky dopravní problematiky, tak s dopravní policií i místními obyvateli.

V celkové podobě jde o dlouhodobou systematickou práci, což jen podtrhuje zadání studie Řešení dopravy v Dolních Chabrech.

Že nejde o problémy vzniklé ze dne na den, předvedl starosta na několika konkrétních příkladech. V poslední době se díky spolupráci s občany s následným přesvědčivým jednáním podařilo posílit autobusové linky a vznikl i nový noční spoj 913. Ve špičce jsou však autobusy stále přeplněné, a proto jedná o dalších možnostech rozšíření.

Stav chodníku do Čimic a možná budou i tramvaje

Na delší čas se Miroslav Malina zastavil také k návrhu prodloužení tramvajové trati z Kobylis přes Dolní Chabry do Zdib, k níž si nechal Středočeský kraj zpracovat předběžnou studii s možnou realizací do roku 2022.

Snad všechny Chaberáky zajímá stav ohledně chodníku do Čimic. V létě se podařilo získat na zhotovení finance a nyní se s pražským magistrátem řeší projekt. Pokud vše půjde dobře, měl by být chodník vybudován již příští rok.

Závěrem starosta rozvedl stav rekonstrukce Ústecké ulice, řešení dešťové kanalizace, průběžnou opravu komunikací a chodníků a kromě mnoha dalších zodpověděl dotaz na možnost zbudování dalších kruhových objezdů.

Diskutovaných témat bylo opravdu hodně a zástup následných dotazů byl důkazem, že občany problematika dopravy zajímá. Úspěšný formát „Setkání“ se proto bude brzy opakovat.

Vaše Volba pro Chabry