V úterý 28. února 2017 se na své pravidelné základně v Dolních Chabrech sešli zástupci sdružení Starostové pro okruh, aby projednali aktuální stav a vybrali svého zástupce na akci „Fórum českého stavebnictví“ dne 7. března 2017 v Praze. Prezentací problematiky byl pověřen Petr Hejl, starosta MČ Praha-Suchdol.

Podklady k jeho vystoupení jsou v příloze stavebni forum-2017.

Vaše Volba pro Chabry.