Dlouhodobě se věnujeme snaze o dokončení pražského silničního okruhu a prosazení jeho tzv. severní varianty. Ve čtvrtek 13. dubna 2017 se proto uskutečnilo další pracovní setkání sdružení městských částí hl. města Prahy Starostové pro okruh. V kanceláři starosty MČ Miroslava Maliny si starostové za účasti odborného poradního týmu ve složení Ing. Prachař (bývalý ministr dopravy), Ing. Tomeš a Ing. Strnad (projektant dálnice Plzeň – Rozvadov) stanovili priority dalšího společného postupu.

Na obecním webu Rada MČ dále uvádí, že zástupce sdružení Ing. Stanislav Němec, starosta obce Radonice, vystoupí na 209. Žofínském fóru s příspěvkem k přípravě severovýchodní části okruhu kolem Prahy.

Bude objednán obdorný překlad materiálů pro jednání s institucemi Evropské unie a členské městské části vyhodnotí nabídku PR organizace na dlouhodobou spolupráci. Cílem je zlepšení přístupu do veřejnoprávních médií a informovanosti občanů. První větší vystoupení jste k okruhu mohli sledovat již ke konci března na České televizi.

Článek: Starostové pro okruh v reportáži České televize

Pod naším vedením se budou Dolní Chabry dále vyhrazovat proti plánované jižní variantě pražského dálničního obchvatu, která by dnes vedla hustě obydlenými lokalitami, a v rámci uskupení Starostové pro okruh budeme dělat maximum pro prosazení zmíněné severní varianty, jejíž dokončení považujeme zcela za zásadní jak pro Prahu, tak pro přilehlé okolí.

Vaše Volba pro Chabry