Po dalším koordinačním jednání k plánované rekonstrukci Ústecké ulice bylo definitivní rozhodnutí o rozsahu opravy opět odloženo. Zásadní problém je především ve formální kvalifikaci úprav. Výsledky současných jednání směřují k rozhodnutí, že bude realizována pouze oprava povrchů komunikace. To je pochopitelně málo. Vzhledem k rozsahu požadavků Dolních Chaber a Prahy 8 na úpravy projektu (úpravy křižovatek, napojení ulic a dalších technických prvků), by ale realizace v tomto ani příštím roce nebyla zřejmě možná.

V rámci celkové koncepce řešení dopravy v Dolních Chabrech bychom letos chtěli zprovoznit alespoň napojení Protilehlé ulice do Ústecké. Spolu s připojovacím pruhem by to výrazně pomohlo plynulosti výjezdu na páteřovou komunikaci.

Skutečná rekonstrukce se tak zřejmě oddálí o několik let.

Fotografie ukazují místa zásadních změn, které budeme spolu s dalšími technickými prvky za MČ Dolní Chabry navrhovat.

Návrh na propojení ulice Pod Křížem – s výjezdem z centra města i do něj.

Návrh na propojení ulice Protilehlá – s výjezdem z centra i do něj.

Návrh na propojení ulice U Větrolamu – s výjezdem z centra i do něj.

Návrh na přestavbu křížení ulic Ústecká a Dopraváků.

Vaše Volba pro Chabry.