Masky se v sobotu 18. února po obědě sešly na hřišti základní školy. V duchu zvyklostí se neslo i zahájení oslav Masopustu. Starosta MČ Miroslav Malina předal symbolické právo nad obyvateli i vším zvířectvem do rukou masopustního principála Jozefa Mitošinky. Ten na tomto postu vystřídal Martina Cutycha, což byla jediná výrazná změna oproti loňsku.

Pokračování již probíhalo podle osvědčeného scénáře. Po krátkém uvítacím slovu principála se průvod s dechovkou Pralinka Praha vydal na cestu obcí.

Nejvýznamnější zastávku na Bíleneckém náměstí zpříjemnilo mimo občerstvení také vystoupení dětí ze zdejší mateřské školy a zástupců divadla DIVOCH. Další občerstvení se průvodu masek dostalo v kavárně Pod Pavlačí, cukrárně Na Pěšině a u restaurace U Trumpety s cílem v areálu U Karla. Tady už čekalo vyhlášení nejlepších masek, stánky i další kratochvíle pro děti. Určitě se dá konstatovat, že se letošní Masopust se vydařil.

Poděkování patří Kulturní a sociální komisi Rady MČ i všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu celého odpoledne.

Čertice z MŠ.

Principál se svou družinou.

Principál 17. masopustu.

Mr. Bean.

Hlavní organizátorka Dr. Doušová.

Strojení koně.

Zastávka na Bíleneckém náměstí.

Tradiční účast členů divadla DIVOCH.

Malá čertice.

Vaše Volba pro Chabry