Příprava rekonstrukce Ústecké pokračuje, ale nevyvíjí se podle našich představ. Už jednání dne 25. ledna 2017 na TSK napověděla, že situace je komplikovaná a hledání schůdného řešení bude těžké. Zástupci TSK požadovali vzhledem k velmi špatnému stavu povrchů realizovat opravy co nejdříve. Starostové Dolních Chaber a MČ Praha 8 shodně uvedli, že do studie oprav je nutné začlenit návrhy obou dotčených městských částí. Vzhledem k časové náročnosti zpracování připomínek, navrhuje zástupce TSK provedení „souvislé údržby vozovky“. V podstatě tedy opravu povrchů komunikace.

Za společný správní obvod požádal starosta Prahy 8 o podporu návrhů náměstka primátorky Petra Dolínka. Z těch zásadních bodů návrhu podstatných pro Dolní Chabry: řešení křižovatky ulic Ústecká a Dopraváků, propojení ulic Ústecká a Protilehlá, řešení křížení ulic Ústecká a K Ládví, dopravně inženýrské posouzení uvedených křižovatek, optimalizace polohy zastávek MHD, vazby příměstské a meziměstské dopravy na obratiště tramvají Kobylisy, prověření možnosti potencionálního vedení tramvajové trati směr Dolní Chabry-Zdiby, pěší vazby na zdroje a cíle v okolí Ústecké (chodníky, přechody).

Dřívější článek: Téma Ústecká ulice aneb jak to vypadá s rekonstrukcí

Z odpovědi náměstka Petra Dolínka z 13. března vyplývá, že v dohledné době bude realizována pouze souvislá oprava povrchů. Předpokládaný termín realizace jsou letní měsíce tohoto roku.

Miroslav Malina